Mikuláš

Dňa 6. decembra navštívil našu školu Mikuláš spolu s anjelom a čertom. Priniesol balíčky dobrým deťom, ktoré mu zaspievali vianočné pesničky. Aj napriek veľkej snahe čerta odviesť si niektoré z detí sa mu to nakoniec nepodarilo, keďže boli deti poslušné 🙂
Za návštevu ďakujeme.

Pomôž kamarátom

Na škole Bernolákova 16 Košice otvárame už tradičnú zbierku šatstva (pre detičky a žiakov do 15 rokov), hračiek, školských pomôcok a hygienických potrieb, tohto roku doplnenú o zbierku trvanlivých potravín. Všetky vyzbierané veci poputujú v spolupráci s Charity shop Košice do vybraných rodín s deťmi so zdravotným postihnutím a do rodín s deťmi v hmotnej núdzi.

Ďakujeme za pomoc.

Zbierka pre útulkáčikov

V mesiaci november prebiehala na našej škole zbierka potrieb pre zvierací útulok ÚVP Košice. Chceme sa touto cestou veľmi pekne poďakovať každému z Vás, ktorí ste akokoľvek prispeli do tejto zbierky. Zapojili sa žiaci celej školy, na I. aj na II. stupni. Špeciálna pochvala patrí triede II.A, ktorá spolu s pani triednou učiteľkou Zuzkou Čief Fiľakovskou vyzbierala „Centíky pre psíky“ na nákup niekoľkých desiatok kíl krmiva. Do zbierky sa pripojili aj naši malí kamaráti z Poľova, ktorým patrí taktiež naša vďaka. ĎAKUJEME VŠETKÝM VÁM.


ĎAKUJEME ZŠ Bernoláková ZA OBROVITÁNSKU ZBIERKU PRE NAŠICH ÚTULKÁČIKOV.. STE PRERFEKTNÍ a ĎAKUJEME Z CELÉHO SRDCA ZA POMOC.
ÚTULOK UVP KOŠICE

Informačný systém testovania žiakov

Dňa 13.11.2019 sa v telocvični našej školy uskutočnil 2. ročník testovania žiakov – prvákov zo športovej zdatnosti. V školskom roku 2018/19 bol spustený do prevádzky Informačný systém testovania žiakov (ISTŽ), ktorého hlavným cieľom je poskytnúť rodičom dieťaťa užitočnú informáciu o tom, aké má dieťa vrodené predpoklady a podľa toho je odporúčaná zodpovedajúca skupina športov. Testovanie pohybových predpokladov slúži ako dôležitá informácia pri nasmerovaní detí tam, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady. Aj v tomto školskom roku sa prváci popasovali so športovými disciplínami, z ktorých po ukončení testovania rodičia zistia, na aký šport má ich dieťa predpoklad pomocou osvedčenia, ktoré žiaci obdržia. Osvedčenie, ktoré žiak dostane, hovorí o odporúčaných druhoch, resp. okruhu športov z pohľadu ich charakteru (silové, vytrvalostné, …). Športovanie v tento deň sa prvákom páčilo a odniesli si množstvo športových zážitkov z dosiahnutých výkonov.

Riaditeľské voľno

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. §150 ods. 5 udeľuje riaditeľka školy dňa 20.11.2019 (streda) RIADITEĽSKÉ VOĽNO žiakom 6. až 9. ročníka z organizačných dôvodov ( Testovanie 5 ).

Testovanie 5

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl T5-2019 sa uskutoční 20. novembra 2019.

Podrobnejšie informácie o testovaní nájdete tu

TEKVICIÁDA

V mesiaci  október (21. – 25.10.2019) zdobilo školské  chodby 164 vyrezávaných tekvíc našich žiakov. Na prvom stupni bolo vystavených 126 tekvíc  a na druhom stupni ich bolo 38. V stredu 23.10.2019 prebiehalo hlasovanie zástupcov tried za najoriginálnejšie tekvice.

Na prvom stupni sa na 3. mieste umiestnil Matias Benatchi zo 4.A triedy, na 2. mieste sa umiestnila Pavlína Pastuchová z 3.A triedy a na 1. mieste sa umiestnil Sebastián Benatchi z 2.B triedy.

Na druhom stupni sa na 3. mieste umiestnila Ella Janovčíková zo 7.A triedy, na 2. mieste sa umiestnila  Lucia Čulíková z 8.A triedy a na 1. mieste sa umiestnil Erik Ondruš z 9.B triedy.

Víťazom gratulujeme!