Riaditeľské voľno

Dňa 17.4.2019 z dôvodu celomestského metodického dňa budú mať všetci žiaci riaditeľské voľno.

Školská jedáleň nebude v prevádzke pre našu školu.

Súťaž – Triedna knižnica

                   V týždni od 11.  do 15. marca prebiehala súťaž triednych knižníc. Cieľom súťaže bolo pripomenúť si marec mesiac kníh a vytvoriť si tak v triede zónu zaujímavých kníh, ktoré si môžu žiaci navzájom  požičiavať. Zároveň si knižnicou a výzdobou žiaci  zútulnili  a skrášlili svoje triedy. Cieľom súťaže bolo aj prebudiť v žiakoch kolektívnu spoluprácu, aby si spoločnými silami pretvorili svoje  zaujímavé a jedinečné nápady do reality.

V stredu 13.marca prebiehalo hlasovanie zástupcov tried za najoriginálnejšie triedne knižnice na prvom aj druhom stupni. Po zrátaní všetkých hlasov sa v rámci prvého stupňa na 3. mieste umiestnila trieda  4.C, na 2. mieste sa umiestnila trieda 3.A a na 1. mieste sa umiestnila trieda 2.C

Na druhom stupni sa na 3. mieste umiestnila trieda  V.B s názvom knižnice Záhrada slov, na 2. mieste sa umiestnila trieda VI.A s názvom knižnice Moonlight a na 1. mieste sa umiestnila trieda VI.B s názvom knižnice Včelička. Zároveň bolo udelené aj čestné umiestnenie za kreativitu triede VII.A.

Víťazom gratulujeme.

PONOŽKOVÁ VÝZVA

Od roku 2006 si každoročne 21. marca pripomíname Svetový deň Downovho syndrómu. Pri tejto príležitosti sme podporili tieto deti formou ,,ponožkovej výzvy“. Cieľom akcie bolo propagovať dôstojnosť a rešpekt pre všetky deti s Downovým syndrómom, ako aj ostatných ľudí s akýmkoľvek zdravotným postihnutím už od narodenia a počas celého ich života. Symbol rozdielnych ponožiek nám pripomínal, že každý sme iný, no práve to robí náš svet pestrejším a lepším!
Byť odlišný je predsa normálne.
Ďakujeme. Školský parlament.

ZBER PAPIERA

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je zber.jpg8. – 12.apríl 2019

Ráno: 7.00 – 8.00 hod.  Popoludní: 14.00 – 16.00hod.
Zberné miesto: pri vrátnici

Dôležité informácie:

– prijímame iba dobre zabalené balíky (igelitové tašky musia byť prelepené)

– veľké množstvá je potrebné odviesť priamo do zberne
(doklad o hmotnosti papiera a peniaze odovzdať tr. uč.)

Celomestský metodický deň učiteľov

Mesto Košice

Magistrát mesta Košice, oddelenie školstva

organizuje  dňa

17. apríla 2019

Celomestský metodický deň učiteľov

základných škôl, základných umeleckých škôl, jazykových škôl,  vychovávateľov ŠKD a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice,

na ktorý  vás srdečne pozývame.Pokračovanie

Oznam pre rodičov a zákonných zástupcov žiakov.

Riaditeľka základnej školy, Bernolákova 16, Košice  oznamuje, že z dôvodu Testovania 9-2019 bude žiakom 5.-8. ročníka 3.4.2019 /streda/ udelené riaditeľské voľno. Žiaci sú z obeda odhlásení.

Oznam pre rodičov a zákonných zástupcov žiakov.

PaedDr. Mária Blanárová, riad. školy

Darujte nám 2% z dane

Vážení rodičia a priatelia našej školy, aj Vy môžete prispieť v rámci poukázania 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2018 k zlepšeniu a skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu Vašich detí prostredníctvom občianského združenia spolupracujúcim s našou školou a to Združenie rodičov pri ZŠ. Veríme, že sa v čo najhojnejšom počte rozhodnete podporiť OZ a preto sme pre Vás pripravili formulár na stiahnutie:

VYHLÁSENIE-PDF

POTVRDENIE-PDF

Zápis do 1. ročníka

POZÝVAME VÁS NA

ZÁPIS VÁŠHO DIEŤAŤA DO 1. ROČNÍKA ZŠ

dňa 5.4.2019 

(piatok od 14.00 do 18.00 hod.)

dňa 6.4.2019

(sobota od 8.00 do 12.00 hod.)

K zápisu je potrebné doniesť:
RODNÝ LIST DIEŤAŤA
OBČIANSKY PREUKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

ZÁPISU SA ZÚČASTNIA OBAJA ZÁKONNÍ ZÁSTUPCOVIA SPOLU S DIEŤAŤOM!

Dokumenty na stiahnutie:

Informácie k zápisu .pdf

Žiadosť o prijatie .docx   .pdf

Dotazník k zápisu .docx   .pdf

Splnomocnenie .docx  .pdf

Kritéria pre prijatie  .pdf

Žiadosť o odklad .docx .pdf

Príloha k odkladu  .docx .pdf