Darujte nám 2% z dane

Vážení rodičia a priatelia našej školy, aj Vy môžete prispieť v rámci poukázania 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2018 k zlepšeniu a skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu Vašich detí prostredníctvom občianského združenia spolupracujúcim s našou školou a to Združenie rodičov pri ZŠ. Veríme, že sa v čo najhojnejšom počte rozhodnete podporiť OZ a preto sme pre Vás pripravili formulár na stiahnutie:

VYHLÁSENIE-PDF

POTVRDENIE-PDF

 

 

Hodina dejepisu

9_1Žiaci 6.-9. ročníka si na hodinách dejepisu vyskúšali život ľudí v minulosti. Na chvíľu sa tak stali pravekými lovcami, prvými roľníkmi, obyvateľmi stredovekých miest žiadajúcich o mestské privilégiá a rovnako sa vžili aj do role kultúrnych a športových osobností 20. storočia.Pokračovanie

Dejiny sebavedomia

Žiaci 9.A triedy sa zapojili do súťaže Dejiny sebavedomia organizovanej Štátnym pedagogickým ústavom pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR. Cieľom súťaže bolo  prebudiť záujem žiakov o svoje rodisko, prostredie, v ktorom žijú, o jeho históriu a kultúru. Témou súťaže bolo zobraziť významné osobnosti pochádzajúce alebo pôsobiace v regióne, alebo priblížiť významné regionálne udalosti. Súťaz prebiehala v troch kategóriách: písomná, výtvarná, audiovizuálna. V krajskom kole získala žiačka Bianca Estefánová 1.miesto v písomnej kategórii a žiačka Viktória Hajnalová 2. miesto vo výtvarnej kategórii. Za významnú osobnosť si vybrali maliara Leopolda Horowitza. Výherné práce budú súčasťou zborníka žiackych prác Dejiny sebavedomia zverejnenom na Metodickom portáli ŠPÚ. Gratulujeme.

Hodina kódu (Hour of Code)


je celosvetová akcia, ktorá má za cieľ priblížiť programovanie žiakom a ukázať, že každý sa môže naučiť jeho základy. Tohto roku sa aktivity uskutočnili v dňoch od 3. do 7. decembra.
Žiaci 4. až 9. ročníka si vyskúšali na hodinách informatiky hodinový kurz programovania obľúbených hier. Žiaci 8.A triedy pomáhali programovať žiakom štvrtého ročníka. Hodina Kódu je len prvým krokom na ceste učenia sa o tom, ako fungujú technológie a ako vytvárať softvérové aplikácie.
Skúšať programovať na mobile, počítači či notebooku môžete počas celého roka na:
www.hourofcode.com
A.Hakalová

OZNAM

Riaditeľka základnej školy, Bernolákova 16, Košice  oznamuje, že z dôvodu Testovania 5-2018 bude žiakom 6.-9. ročníka 21.11.2018 /streda/ udelené riaditeľské voľno.

Žiaci 5. ročníka nie sú z obeda odhlásení.

Žiaci 6. – 9. ročníka sú z obeda odhlásení.

TEKVICIÁDA

Počas mesiaca október (22. – 26.10.2018) zdobili školské  chodby vyrezávané tekvičky našich žiakov. Do súťaže sa spolu zapojilo 179 žiakov, z toho na prvom stupni vystavilo svoje práce 120 žiakov a na druhom stupni 59 žiakov. Spolu tak vytvorili 172 tekvíc. V stredu 24.10.2018 prebiehalo hlasovanie zástupcov tried za najoriginálnejšie tekvice.

Na prvom stupni sa na 3. mieste umiestnil Maximilián Staroň, na 2. mieste sa umiestnila Štefánia Daňková a na 1. mieste sa umiestnil Marek Bačo.

Na druhom stupni sa na 3. mieste umiestnil Tomáš Dučai, na 2. mieste sa umiestnil Richard Molčan a na 1. mieste sa umiestnila Zuzana Mazáková.

Pokračovanie