Krúžky

P.č

Názov záujmového krúžku

Počet žiakov

Čas krúžku

Vedúci

1

Loptové hry – hádzaná – 1.roč.

11

Piatok

14:00 – 16:00

Mgr. Erik Ľoch

2

Loptové hry – hádzaná – 2. roč.

14

Utorok

14:00 – 16:00

Mgr. Erik Ľoch

3

Loptové hry – hádzaná – 3. roč.

17

Štvrtok, Piatok14:00 – 15:00,

15:30 – 16:30

Mgr. Erik Ľoch

4

Loptové hry – hádzaná – 4. roč.

20

Pondelok, Štvrtok14:00 – 15:00, 15:00- 16:00 Mgr. Erik Ľoch

5

Loptové hry – hádzaná – dievčatá

14

Utorok, Streda15:00 – 16:00,

15:30 – 16:30

Ing. Marianna Soláriková

6

Loptové hry – hádzaná – chlapci

12

Pondelok, Piatok14:00 – 16:00,

14:00 – 15:00

Matej Vernarský

7

Futbal ber. – 7. – 9. roč

13

Streda

14:00 – 16:00

Mgr. Igor Minčík

8

Krok za krokom Arizonky

20

Streda

14:00 – 16:00

Zuzana Rusnáková

9

Krížom krážom Poľov

8

Utorok

14:00 – 16:00

Mgr. Peter Fedor

10

Angličtina hrou

15

Utorok

14:00 – 16:00

Mgr. Stanislava Kušnírová

11

Cvičenie s najmenšími ber.

21

Pondelok

14:00 – 16:00

Mgr. Stanislava Kušnírová

12

Tvorivé dielne ber. 1

20

Pondelok

14:00 – 16:00

PaedDr. Iveta Onderová

13

Tvorivé dielne ber. 2

19

Utorok

14:00 – 16:00

PaedDr. Iveta Onderová

14

Tvorivé dielne ber. 3

19

Streda

14:00 – 16:00

PaedDr. Iveta Onderová

15

Mladý spevák, speváčka notičky

13

Pondelok

15:30 – 17:30

Zuzana Rusnáková

16

Výtvarné umenie 1. – 4. roč.

16

Streda

14:00 – 16:00

Mgr. Stanislava Kušnírová

17

Angličtina hrou

15

Utorok

14:00 – 16:00

Mgr. Eliška Pčolinská

Krúžky v šk.roku 2019/2020