Zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti IT

Zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti IT pre lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce

 

  1. Cieľ: Zvýšenie kvality vzdelávania v oblasti IT pre lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce a to pomocou LEGO® Education SPIKE™. V našich učebných plánoch sa programovanie nahradí názornejšími a praktickejšími činnosťami. Žiaci zažijú, ako funguje programovanie v reálnom živote. Neostaneme iba na druhom stupni, ale naše výstupy z programovania pomocou LEGO® Education SPIKE™  naši mladí programátori budú prezentovať spolužiakom z prvého stupňa. Čím chceme nadchnúť aj tých najmladších.
  2. cieľová skupina: LEGO® Education SPIKE™ plánujeme využívať primárne zo žiakmi druhého stupňa, od piateho ročníka po deviaty v rámci vyučovacích hodín predmetu informatika.
  3. termín: Po absolvovaní školenia pre garantov projektu: Mgr. Hakalová, Mgr.Lošoncziová a Ing.Halušková
  4. aktivity: Presná predstava o aktivitách po absolvovaní školenia dňa 26.10.2021
  5. zodpovedná osoba: Ing.Katarína Halušková, Ing.Paed.IGIP
  6. doplňujúce info o aktivite: Sme presvedčené, že pomocou LEGO® Education SPIKE™ sád môžeme priamo ukázať ako funguje programovanie a prípadne sa nám môže podariť ich nadchnúť, aby sa z nich v budúcnosti stali programátori.