ŽIADOSŤ O VRÁTENIE PLATBY ZA ŠKD POČAS MIMORIADNEJ SITUÁCIE.

Prosíme tých rodičov, ktorí vyplatili ŠKD počas mimoriadnej situácie (v mesiaci apríl – máj), aby doručili vyplnenú žiadosť o vrátenie platby za ŠKD do 29.6.2020. Len na základe žiadosti (PDF) Vám bude platba vrátená.
Ďakujeme

Posted in Aktuálne.