Zápis do 1. ročníka

ZÁPIS VÁŠHO DIEŤAŤA DO 1. ROČNÍKA ZŠ

Vážení rodičia,

vzhľadom na výnimočnú situáciu, je potrebné prihlásiť Vaše dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v našej škole elektronicky.

Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám o tom potvrdzujúci e-mail.

Venujte prosím zvýšenú pozornosť presnému zápisu rodného čísla a mien aj s diakritikou, aby sme v budúcnosti predišli nepresnostiam v osobných údajoch.

V prípade, že nemáte možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, bude možný osobný zápis od 15. do 30. apríla 2020 bez prítomnosti detí.

Presný dátum zápisu na našej škole bude

16. apríla a 17. apríla 2020 od 14:00 hod do 18:00 hod. a 18. apríla 2020 od 8:00 hod. do 12:00 hod.

Vyzývame rodičov, aby pri osobnom zápise použili rúško na tvár, rukavice a vlastné písacie potreby!

K zápisu je potrebné priniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.

Prosíme rodičov, aby nás vopred kontaktovali o presnom čase návštevy školy na zsberke@centrum.sk, z dôvodu  organizácie priebehu zápisu z našej strany.

Overenie údajov prostredníctvom elektronickej prihlášky poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

  • Zápis je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2020 šesť rokov.

(Dieťa je potrebné zapísať, aj keď uvažujete o odklade povinnej školskej dochádzky. Rovnako v prípade, ak chcete Vaše dieťa zapísať predčasne.)

  • Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré malo odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky o 1 školský rok, je povinný opäť zapísať dieťa do 1. ročníka ZŠ v nasledujúcom školskom roku.
  • Rodič môže zapísať dieťa iba na jednu základnú školu. Rodič môže pre budúceho školáka vybrať ktorúkoľvek základnú školu, to znamená aj takú, ktorá nie je v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt.

Posted in Aktuálne.