Využívanie informačných technológií u žiakov

Informačné technológie sme používali aj na hodinách biológie. Najčastejšie žiaci vytvárali PPt prezentácie pri projektovom vyučovaní.
Pozrite si PPt prezentáciu žiakov VIII.ročníka na projektové vyučovanie k téme „Vyhynuté organizmy“.
Lietajúca minulosť

Posted in Biológia.