Výsledky TESTOVANIE 5 – 2019

Priemerná úspešnosť SR Priemerná úspešnosť školy Rozdiel
Slovenský jazyk 64,80% 72,40% 7,6
Matematika 63,40% 74,20% 10,8
100% úspešnosť – počet žiakov 90%   úspešnosť – počet žiakov
Slovenský jazyk 2 žiaci 8 žiakov
Matematika 4 žiaci 5 žiakov
viac ako 90% úspešnosť – p.ž.
Slovenský jazyk 4 žiaci
Matematika 9 žiakov
Posted in Aktuálne.