2010/2011

Hodnotenie za 2.ročník – PREZENTÁCIA

Vyhodnotenie prírodovedných súťaží šk. rok 2010/11 za 2.stupeň ZŠ

Matematická olympiáda – úspešní riešitelia v okresnom kole:
5. ročník :
3. miesto Šoltýsová Kristína   5.A

10. miesto  Herman Patrik  5.A
6. ročník :

4.miesto  Lacko Vladimír 6.A

7.ročník:

4. miesto Herman  Daniel  7.A
5. miesto Mártonfi Pavol   7.A

Pytagoriáda – úspešní riešitelia

Školské kolo:

5.ročník:

1.miesto  Sedlák Ivo  5.A

2.miesto  Herman Patrik 5.A

3.miesto  Považanová Dominika 5.B

6.ročník:

1.miesto Chovanec Erik  6.A

2.miesto Petreková Ema 6.A

3.-4. miesto Mamrák Martin  6.A

Szaniszlóová Sofia  6.A

7.ročník:

1.miesto Žáková Nikoleta  7.A

2.miesto Herman Daniel  7.A

3. miesto Varga Maroš  7.A

8. ročník:

1.miesto Miklošová Martina  8.A

2.miesto Slinčák Daniel  8.A

3. miesto Frigyik   Tomáš    8.A

Okresné kolo:
6.miesto Sedlák Ivo  5.A

20. miesto Petreková Ema  6.A

3.miesto Slinčák Daniel 8.A

Celoslovenská súťaž – Matematický klokan
2. ročník:
1. miesto: Anežka Mártonfiová  2.A

2. miesto  Zuzana Kozárová 2.C

Tatiana Kerestiová  2.A
3. miesto: Daniel Šoltýs  2.A
3. ročník:
1. miesto: Pavol Bača  3.A
2. miesto: Tomáš Pavlík  3.B
3. miesto: Filip Adam  3.A
4. ročník:
1. miesto: Martin Baroš  4.C
2. miesto: Vratislav Vavrek  4.C
3. miesto: Milan Mičko  4.A
5. ročník:
1. miesto: Kristína Šoltýsová 5.A
2. miesto: Dominika Považanová  5.A
3. miesto: Adam Lumtzer 5.A
8. ročník:
1. miesto: Daniel Slinčák  8.A
2. miesto: Martina Miklošová 8.A
3. miesto: Ján Blanár  8.A

9. ročník:
1. miesto: Erik Masloviak  9.A
2. miesto: Dominika Zamboryová  9.B
3. miesto: Katarína Šarišská 9.B

Medzinárodný seminár Taktik – žiaci 6.A

Lacko Vladimír

Sofia Szaniszlóová

Michaela Lakatošová

Ema Petreková

Bibiána Lukáčová

Bianka Baranová

Krajské matematické súťaže:

LOMIHLAV a MAMUT  výber žiakov 5.A, 6.A, 7.A, 8.A

 

Chemická olympiáda:
Okresné kolo:

1. miesto Erik Masloviak  9.A
10. miesto Monika  Bullová 9.A
Krajské kolo:
13.miesto Erik Masloviak

Informatické súťaže:

Ibobor – informatická súťaž:
Kategória:
Benjamín

1. miesto Veronika Rusinková 7.A
2. miesto Maroš Varga 7.A
3. – 4. miesto Matúš Durkáč 7.A

3.-4. Lacko Vladimír 6.A

Kadet
1.-2. miesto Martina Miklošová  8.A
1. -2. miesto Daniel Slinčák  9..A
3. miesto Jakub Krištof  8.A

4. Kotíková Dáša   8.A

5. Blanár Ján  8.A

Súťaže v počítačovej grafike celomestské:

„Moja kariéra“ Veronika Rusinková    7.A

„Kvietok lásky“ Dávid Kušlita  8.B

Gabriela Gyimesiová   8.D

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *