STVÁRNI KNIHU

V máji 2019 sa žiaci 5-8. ročníka zapojili do celoslovenskej súťaže Stvárni knihu. Bol to štvrtý ročník súťaže, ktorej vyhlasovateľom a organizátorom bol Kreatívny Klub Luna, Bratislava.
Škola prihlásila do súťaže sedem prác, ktoré stvárnili rôzne literárne diela. 3D modely dosiahli veľký úspech a odborná porota, ktorú tvorili: akademický maliar, výtvarníci, šéfredaktori či riaditeľka Staromestkej knižnice, mala veľmi ťažkú úlohu. Slávnostné vyhodnotenie sa konalo 20.6.2019 v Zichyho paláci v Bratislave. Žiaci našej školy získali až tri ocenenia. 3. miesto získali žiačky 8. B triedy: Linda Hrabčáková, Karin Kopásková, Nina Ľašová, Petra Prokopičová za dielo Dracula. Dve 2. miesta získali žiaci 6.C triedy: Timotej Bokor a Samuel Pavlovský za dielo Traja pátrači a žiačky 7.A triedy: Romana Holubová, Michaela Gallerová a Natália Sakmáryová za dielo Zázračné tvory.
Ocenenie bolo spojené s kultúrnymi programom. Žiaci cestovali na slávnostné vyhodnotenie spolu s p. učiteľkami Tkáčovou a Vaskovou a po prevzatí krásnych cien na celoslovenskej úrovni strávili ešte jeden deň spoznávaním historických pamiatok Bratislavy.
Víťazom gratulujeme.

Posted in Aktuálne.