Stravovanie v novom školskom roku

Pod článkom sú už zverejené prihlášky na nový školský rok, teda 2022/2023. Kto vie už teraz, že sa chce stravovať aj od septembra 2022, je možné prihlášku doručiť už teraz.

PRIHLÁŠKU NA NOVÝ ŠK. ROK ODOVDZAŤ NAJNESKÔR DO 30.6.2022

Poslať ju môžete buď ako sken na adresu stravne.sjbernolakova@gmail.com alebo po dieťati priamo do školskej jedálne. 

Pri nových stravníkoch prosím vyplniť aj súhlas so spracovaním osobných údajov. 

Prosím pozorne si ju prečítajte, čitateľne vyplňte, podpíšte, spodnú časť si kľudne odstrihnite, sú v nej uvedené kontakty na ŠJ .

Ďakujeme za spoluprácu 🙂 

Pokyny pre budúcich prvákov tu

Informácie k štátnej dotácii (obedom zadarmo) nájdete tu a tiež Vám ich poskytnú priamo na ZŠ. 

PRIHLÁŠKY

web školskej jedálne: https://sjberke.edupage.org/

Posted in Aktuálne.