Stavby z kociek

Práca žiakov v 5.A triede
Žiaci vo dvojiciach skladali stavby z kociek podľa zadania úloh v pracovnom liste.
Kreslili stopy stavieb. Plány stavieb.

Posted in Matematika.