ZMLUVY A RÁMCOVÉ DOHODY

Zmluva 01/2011 – Odstránenie havaríjného stavu potrubia.
Zmluva 01/2012  – Preprava žiakov a zamestnancov 2012.
Zmluva 01/2013 – BOZP
Zmluva 02/2013 – Modernizáciou vzdelávacieho procesu bližšie k potrebám žiakov.
Zmluva 03/2013 – Modernizáciou vzdelávacieho procesu bližšie k potrebám žiakov.

Zmluva 04/2013 – Projekt – Zariadenie a vybavenie didakt. prostriedky
Zmluva 05/2013 – Projekt – MIVASOFT kúpna zmluva
Zmluva 06/2013 – Projekt – GTI s.r.o.
Zmluva 07/2013 – Projekt – MIVASOFT
Zmluva 08/2013 – Projekt – MIVASOFT
Zmluva 09/2013 – Projekt – MIVASOFT
Zmluva 10/2013 – Projekt GTI s.r.o.
Zmluva 11/2013 – „Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Zmluva 12/2013 – Dezinsekcia a deratizácia objektov školy
Zmluva 13/2013 – Kancelársky papier
Zmluva 14/2013 – Kancelárske potreby
Zmluva 15/2013 – Revízia elektroinštalácie, prenosných elektrických
spotrebičov a bleskozvodov

Zmluva 16/2013
Zmluva 17/2013 – Prenájom – volebná miestnosť
Zmluva 18/2013 – Projekt MIVASOFT
Zmluva 01/2014 – GTI – Spotrebný tovar
Zmluva 02/2014 – Prenájom – volebná miestnosť
Zmluva 03/2014 – Prenájom – volebná miestnosť
Zmluva 04/2014 – Prenájom – volebná miestnosť
Zmluva 05/2014 – Prenájom GTI
Zmluva 06/2014 – Projekt GTI
Zmluva 07/2014 – Svietidlá LED
Zmluva 08/2014 – Oprava potrubia
Zmluva 09/2014 – Malovanie, vysprávky, dvere
Rámcova dohoda 01/2014 – Projekt GTI
Rámcova dohoda 02/2014 – Volebná miestnosť
Rámcova dohoda 01/2015 – Reklamný materiál
Dodatok č. 2/2015 – Projekt GTI s.r.o.
Rámcova dohoda 02/2015 – Športové potreby
Rámcova dohoda 03/2015 – Školský nábytok
Kúpna zmluva Z201527122_Z – Obchodné podmienky – Učebnice anglického jazyka
Kúpna zmluva Z201527122_Z– Obchodné podmienky – Učebnice anglického jazyka
Rámcova dohoda 04/2015 – „Čistenie ležatých rozvodov kanalizácie
Zmluva_o_obstaraní LVVK_01/2016 
Zmluva Športové potreby a telocvičné náradie – EKS
Zmluva Učebnice AJEKS
Zmluva o dodávke plynu  a Dodatok  1/2017
Zmluva_LVK_02/2017
Zmluva o obstaraní ŠvP 03/2017

Číslo zmluvyDodavateľ / IČOPredmet plnenia zmluvySuma (s DPH)Dátum uzatvorenia zmluvyDátum zverejnenia zmluvySchválilZmluva
1-2017Darien, s.r.o.
Bukovecká 10
040 12 Košice
IČO: 36583740
„Oprava spŕch, chodby, palubovky v priestoroch novej telocvične ZŠ Bernolákova 16“, Výzva č. VO-4-2017, ods. 4 písm. a.) Oprava, lakovanie, čiarovanie, farebný náter podkošových priestorov v telocvični a oprava poškodených miest a čistenie podlahy v telocvični.5 400,00 €14.9.201714.9.2017Mgr. Ivan Vydra
riaditeľ školy
Zmluva
2-2017PDV, s.r.o.
Thurzova 1526/10, 040 01 Košice
IČO: 50748599
„Oprava spŕch, chodby, palubovky v priestoroch novej telocvične ZŠ Bernolákova 16“, Výzva č. VO-4-2017, ods. 4 písm. b.) Oprava omietok, hydroizolácia, oprava obkladov a dlažieb v telocvični.8 997,62 €14.9.201714.9.2017Mgr. Ivan Vydra
riaditeľ školy
Zmluva