Rôznosť sveta

Piataci po prebratí tematického celku o rôznych typoch krajín vo svete, si učivo preopakovali pri tvorbe projektu z geografie. Na základe získaných vedomostí, svojej nápaditosti a zručnosti vypracovali projekt, kde ukázali ako si oni predstavujú život v danom type krajín.
Z vaty vytvoriť strom, kokosovú palmu z vetvičiek a korálikov, iglu z vaty a papiera, vavrín z bobkového listu, zvieratá z plastelíny nebol pre žiakov problém. K tomu pyramídy, vodné nádrže, kôra zo stromu, špilky i kladivo a výsledok je hotový.
A tak savana, púšť, prales, tundra, step či subtropická krajina boli na svete. Presvedčte sa sami.


Posted in Geografia.