Riaditeľské voľno

Dňa 17.4.2019 z dôvodu celomestského metodického dňa budú mať všetci žiaci riaditeľské voľno.

Školská jedáleň nebude v prevádzke pre našu školu.

Posted in Aktuálne.