RADA ŠKOLY

Rada školy pri Základnej škole Bernolákova 16, Košice

 

Predseda:  Peter Krbaťa  – nepedagogický zamestnanec

Podpredseda:  Andrea Dzurendová  – zástupca rodičov

 

Členovia Rady školy:

Mgr. Stanislava Kušnírová – pedagogický zamestnanec

PaedDr. Iveta Onderová – pedagogický zamestnanec

JUDr. Ján Martinec – zástupca rodičov

Ing. Ján Keresti – zástupca rodičov          

MVDr. Ivana Opátová  – zástupca rodičov

Mgr. Lucia Gurbáľová  –  za zriaďovateľa

Mgr. Marcel Vrchota –  za zriaďovateľa

Monika Lacková –  za zriaďovateľa

Mgr. Dominik Karafa –  za zriaďovateľa

 

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia