Rada rodičov

Základné informácie:

Názov: Združenie rodičov  pri Základnej škole Bernolákovej č. 16, Košice – Západ
Sídlo: Bernolákova 16, 040 11 Košice
IČO: 355 49 301
Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK76 0900 0000 0000 8212 9990

Fakturačná adresa:

Združenie rodičov  pri Základnej škole Bernolákovej č. 16,

040 11 Košice – Západ

Slovenská republika

Výkonný výbor pre školský rok 2020/2021:

Predseda: Ing.  Milan   Števkov

Hospodárka: Andrea Dzurendová

Triedny dôverníci v šk. roku 2021/2022

Trieda Meno a priezvisko
1.A  Tomáš  Jabrik
1.B  Zuzana Libová
1.C Ing. Veronika Šimurdová
1.- 4.D  Martina Vattai
2.A Ing. Jana Hlubeňová
2.B MVDr. Vladimír Fecko
2.C Ing. Júlia Švantnerová
2.-3.D  Martina Vattai
3.A  Monika Lapitková
3.B  Ivana  Činčárová
3.C Ing. Milan  Števkov
4.A  Mária Lipková
4.B Ing. Jozef Janoško
4.C Ing. Adriána Sopková
5.A  Tomáš  Jabrik
5.B  Mária Bričová
5.C Bc. Eva Pavelová
6.A Ing. Martina Tučeková
6.B  Andrea  Dzurendová
6.C Ing. Júlia Švantnerová
7.A Ing. Ján  Keresti
7.B JUDr.  Ján  Martinec
7.C  Adela Atyafiová
8.A Ing. Milota Horovčáková
8.B Ing. Adriána Sopková
9.A  Zuzana Verešpejová
9.B Ing. Martin Štecák
9.C Ing. Mária Čechová

Stanovy Rady rodičov – pdf