Projektový tím

Riadiaci tím projektu:

 1. Projektový manažér: PaedDr. Mária Blanárová,  ZŠ  Bernolákova 16, Košice
 2. Koordinátor odborných aktivít :  RNDr. Anna Hakalová, ZŠ  Bernolákova 16, Košice
 3. Finančný manažér: Ing. Slavomíra Hornyaková, externý pracovník
 4. Administratívny pracovník: Mgr. Viera Nosáľová, ZŠ  Bernolákova 16, Košice
 5. Manažér publicity: Peter Krbaťa, ZŠ  Bernolákova 16, Košice
 6. Asistent finančného manažéra: Zoja Dolná, externý pracovník
 7. Manažér monitoringu: Mgr. Jozefína Malecová, externý pracovník
 8. Asistent projektového manažéra: Martina Hrebíková, externý pracovník

Pedagogickí pracovníci:

 1. Blanárová Mária, PaedDr.               učiteľ 2.stupňa   INF
 2. Dudinská Mária, Mgr.                      učiteľ 1.stupňa   ANJ
 3. Galeštoková Ingrid, Mgr.                 učiteľ 1.stupňa   ANJ
 4. Gomolčáková Eva, Mgr.                   učiteľ 2.stupňa   M AT
 5. Hakalová Anna, RNDr.                    učiteľ 2.stupňa   BIO
 6. Humeňanská Jana, Mgr.                 učiteľ 2.stupňa   ANJ
 7. Jacová Renáta, Mgr.                         učiteľ 1.stupňa   ANJ
 8. Mikovčáková Janka, Mgr.               učiteľ 1.stupňa   INF
 9. Nosáľová Viera, Mgr.                       učiteľ 2.stupňa   GEO
 10. Payerová Iveta, Mgr.                        učiteľ 2.stupňa   CHEM
 11. Pellová Gabriela, PaedDr.               učiteľ 1.stupňa   ANJ
 12. Šáriková Zuzana, Ing.                      učiteľ 2.stupňa   ANJ
 13. Šestáková Ivana, Mgr.                     učiteľ 2.stupňa   ANJ
 14. Štefanovičová Ľubica, Mgr.            učiteľ 2.stupňa   ANJ

Projektový tím