Propagácia

Workshop pre pedagógov, odbornú verejnosť, hostí a priateľov školy

DSC_0192Dňa 20.03.2015 o 9:00 hodine Základná škola na  Bernolákovej ulici  16  v Košiciach uskutočnila workshop k projektu s ITMS kódom: 26110130417 a názvom projektu „Modernizáciou vzdelávacieho procesu bližšie k potrebám našich žiakov“.

Program workshopu pre prítomných hostí  pozostával z výstavy prác žiakov a prezentácii pedagógov z obdobia  realizácie aktivít projektu v školskom roku 2013/2014-2014/2015 vo vyučovacom procese v predmetoch anglický jazyk 1. a 2. stupňa, informatická výchova a informatika, chémia, geografia, biológia a matematika.

Pokračovanie

Workshop pre rodičov k projektu

Dňa 15.01.2015 o 16:00 hodine Základná škola na  Bernolákovej ulici  16  v Košiciach uskutočnila workshop k projektu s ITMS kódom: 26110130417 a názvom projektu „Modernizáciou vzdelávacieho procesu bližšie k potrebám našich žiakov“.

2
Pokračovanie

Roadshow Moderný učiteľ

Roadshow Moderný učiteľ vytvára priestor pre učiteľov, kde sa môžu prezentovať a rozprávať o tom, ako má dnes vyzerať škola, ktorá pripravuje žiakov na život v 21. storočí. Počas Roadshow majú možnosť stretnúť sa a vypočuť si, čo nové prináša svet moderných učiteľov, digitálnych technológií a moderných pedagogických metód. Roadshow sa koná každoročne na jeseň, a to vo viacerých slovenských mestách.
Pokračovanie