Projekt – zbierka úloh

Zbierka úloh z matematiky – opakovanie tematického celku Násobenie a delenie prirodzených čísel.
Zbierky vytvorili žiaci 5. ročníka.

Posted in Matematika.