Projekt – VYTIAHNIME DETI VON

Dovoľte nám predstaviť nový projekt našej školy. Našim cieľom je renovácia staručkého átria školy. Radi by sme jeho priestory zútulnili zhotovením relaxačnej zóny – edukačné okienko, vonkajšie sedenie + stoly, výsadba zelene, maľby na zem… V tomto zdravom a útulnom prostredí na čerstvom vzduchu by mohla prebiehať výučba, krúžková činnosť, súťaže, práca s deťmi v ŠKD, atď. Žiaci by mali možnosť tráviť prestávky aktívne. O výške finančnej podpory tohto projektu z nadačného fondu Tesco rozhodnú zákazníci, ktorí budú hlasovať v obchodoch Tesco. Každý zákazník, ktorý od 20. januára do 16. februára 2020 nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón a smie ho vhodiť do hlasovacieho boxu projektu, ktorý chce podporiť. Za náš projekt máte možnosť hlasovať v predajni Tesco Košice Nad jazerom. V prípade otázok sa nebojte obrátiť na Vaše pani učiteľky.

Ďakujeme za každý hlas.

Posted in Aktuálne.