Príspevky rodičov na činnosť ŠKD

Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR a v súlade s rozhodnutím ministra školstva o prerušení školského vyučovania v školách od 13.3.2020 do odvolania rozhodlo, že zákonní zástupcovia detí a žiakov počas doby prerušenia školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nebudú uhrádzať príspevok na činnosť školského klubu detí od apríla 2020.

Prosíme rodičov, aby prerušili trvalé príkazy na platby ŠKD od 1. apríla 2020.

Vopred zaslané platby budú vrátené do konca školského roka 2019/20.

Ďakujeme

Posted in Aktuálne.