ŠKD

Čislo účtu: IBAN SK46 5600 0000 0093 0888 1001

Správa pre prijímateľa:(uvádzajte meno a triedu) napr. Jozef Kotran 3.B

Výchovný program ŠKD 2018 (pdf)