ŠKD

ZŠ Bernolákova 16, Košice

Ranná družina: od 6:00 do 7:30 hod.

ŠKD je v prevádzke do 17:00 hod.

 

ZŠ elokované pracovisko, Dolina 43, Poľov

Ranná družina: od 6:30 do 7:45 hod.

ŠKD je v prevádzke do 16:40 hod.


Mesačný poplatok za dieťa je 11,-€

Čislo účtu: IBAN SK46 5600 0000 0093 0888 1001

Správa pre prijímateľa:(uvádzajte meno a triedu) napr. Jozef Kotran 3.B