PRAVEK

Žiaci 6.A triedy si na hodinách dejepisu vyskúšali život ľudí v minulosti. Na chvíľu sa tak vcítili do pravekých ľudí, boli zberačmi i lovcami, ale aj prvými roľníkmi a pastiermi. V krátkych scénkach mali  čo najvýstižnejšie predstaviť jednotlivé vývojové stupne človeka, čím si prehĺbili svoje nadobudnuté vedomosti.

Posted in Aktuálne.