Pracovné listy

Na hodinách matematiky žiaci vypracovali množstvo pracovných listov.
Úlohy v nich boli zadávané v anglickom jazyku.

Posted in Matematika.