Ponuka krúžkov

Futbal 7.-9r. Mgr. Igor Minčík
Krok za krokom Arizonky 1.-4.r. Zuzana Rusnáková
Slovenčina hrou 5.-6.r. Mgr. Mária Pastirčáková
Mladý reportér 5.-9.r. Mgr. Mária Pastirčáková
Krížom krážom 4.-6.r. Mgr. Tkáčová Marianna, PhD.
Angličtina hrou 6.r. Mgr. Ivana Šestáková
Angličtina hrou 5.r. Mgr. Ivana Šestáková
Fitness 5.-9.r. Mgr. Katarína Žáková
Cvičenie s najmenšími 2.r. Mgr. Stanislava Kušnírová
Loptové hry hádzaná 1.r. Mgr. Erik Ľoch
Loptové hry hádzaná 2. r. Mgr. Erik Ľoch
Loptové hry hádzaná 3.r. Mgr.Erik Ľoch
Loptové hry hádzaná 4.r. Mgr. Erik Ľoch
Loptové hry hádzaná chlapci 5.-9.r. Patrik Hruščák
Loptové hry hádzaná dievčatá 5.-9.r. Ria Solariková
Tvorivé dielne 1.-4.r. PaedDr. Iveta Onderová
Tvorivé dielne 5.-6.r. PaedDr. Iveta Onderová
Výtvarné umenie 1.-4.r. Mgr. Stanislava Kušnírová
Angličtina hrou 4.r. Mgr. Stanislava Kušnírová
Mladý spevák,speváčka 1.-9.r. Zuzana Rusnáková
Matematika hrou 6.B,C Mgr. Eva Gomolčáková
Lego krúžok 1.-4.r. Marek Kováč
Posted in Aktuálne.