POMÔŽME KAMARÁTOM

Pomôcť rodinám v hmotnej núdzi a dať navyše nepotrebným veciam druhú šancu. To bolo
hlavným posolstvom projektu členov organizácie DofE „Pomôžme kamarátom“, ktorá sa
konala na pôde našej školy Bernolákova 16 v mesiaci december 2018.
Ohlasy zo strany rodičov žiakov našej školy na vyhlásenú zbierku nepotrebných, no
funkčných vecí boli nad očakávanie pozitívne. Vyzbierali sme 25 vriec oblečenia a topánok,
15 vriec hračiek, 4 vrecia školských a športových pomôcok, 1 vrece hygienických potrieb
a 1 vrece rôznych „vecičiek pre radosť“, za čo ozaj srdečne ďakujeme.
Pôvodný plán pomôcť dvom rodinám s počtom detí päť, sa teda značne rozšíril. Osobne sme odniesli oblečenie a hračky nielen prevereným a starostlivo vybraným rodinám na Popradskej ulici, ale školské veci putovali aj do rodín v krízovom centre pre osamelých rodičov s deťmi Dorka n.o., a v súčasnej dobe komunikujeme s vedením Univerzitnej
nemocnice L. Pasteura Košice o možnom využití hračiek na ich oddelení pre ťažko choré detičky. Zvyšné veci poputovali do Komunitného centra na Popradskej ulici, kde opäť po starostlivom výbere v spolupráci s ÚPSVaR poputujú zvyšné veci ďalším rodinám.
Do zbierky sa zapojili desiatky rodín z našej školy. Veľmi pekne sa teda chceme v mene
všetkých nás poďakovať každému, kto takouto, ale aj akoukoľvek inou formou prispel
k zrealizovaniu našej zbierky. Ďakujeme, že nám pomáhate spraviť z našich žiakov
lepších ľudí. Aj oni videli, že pomáhať si navzájom by malo byť prirodzené a nie je to
prežitok. A Vaša ochota nezištne pomôcť úplne cudzím ľuďom, vniesla do našich sŕdc nádej,
že ľudskosť medzi nami ešte nevymrela.

 

Posted in Aktuálne.