Pokyny pre rodičov k organizácii vyučovania od 15.6.2020

Vážení rodičia a milí žiaci,

na základe usmernenia Ministerstva školstva SR od 15.6.2020 dochádza k zrušeniu obmedzení v počte žiakov v triedach a ŠKD.

Z uvedeného dôvodu prevádzka školy bude od 6:30 hod. do 16:30 hod.

Povinnosťou rodičov žiakov, ktorí nastúpia do ZŠ prvý krát po prerušení vyučovania, je odovzdať triednemu učiteľovi Vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka v deň nástupu do školy (na stiahnutie PDF príp. v tlačenej forme na vrátnici ZŠ).

Vstup do školy bude pre 1. stupeň cez vchod B a 5. ročník a 3.B cez vchod A.

Vchod A bude otvorený od 7:40 hod. do 8:10 hod.

Vchod B od 6:30 hod len pre žiakov navštevujúcich ŠKD a od 7:40 hod. do 8:10 hod. pre ostatných žiakov.

Vchod v EP Poľov od 6:30 hod len pre žiakov navštevujúcich ŠKD a od 7:40 hod. do 7:55 hod. pre ostatných žiakov.

 

Zdravotný filter žiakov sa bude vykonávať náhodne, doprovod žiakov do školy nie je povinný.

Nosenie rúška počas výchovno – vzdelávacieho procesu v interiéri a exteriéri je dobrovoľné.

Prosíme rodičov, aby nevstupovali do budovy školy ( iba v nevyhnutných prípadoch po dohode s triednym učiteľom a zapísaním sa do knihy návštev).

 

PaedDr. Mária Blanárová

riaditeľka školy

Posted in Aktuálne.