Pokyny k organizácii vyučovacieho procesu od 22.6.2020 do 30.6.2020

1.      Prevádzka školy bude od 6:30 hod. do 16:30 hod.

2.      Prevádzka ŠKD vchodom C pri jedálni od 6:30 hod do 16:30 hod.

3.      Vstup do školy bude pre 1. stupeň cez vchod B  a vchod C od 7:40 hod. do 8:10 hod.

4.      Vstup do školy bude pre 2. stupeň cez vchod A  a vchod B  od 7:40 hod. do 8:10 hod.

5.      Vstup v EP Poľov od 6:30 hod.  len pre žiakov navštevujúcich ŠKD a od 7:40 hod. do 7:55 hod. pre ostatných žiakov.

6.       1. stupeň:

Pondelok ( 22.6.2020 )                   8:15 – 11:55 hod.

Utorok     ( 23.6.2020 )                   8:15 – 12:45 hod.

Streda      ( 24.6.2020 )                   8:15 – 11:55 hod.

Štvrtok     ( 25.6.2020 )                  8:15 – 12:45 hod.

Piatok       ( 26.6.2020 )                   8:15 – 11:55 hod.

Pondelok  ( 29.6.2020 )                  8:15 – 12:45 hod.

Utorok      ( 30.6.2020 )                   8:15 –  9:55 hod.

7.       2. stupeň:

Pondelok ( 22.6.2020 )                     8:15 – 12:45 hod.

Utorok     ( 23.6.2020 )                     8:15 – 11:55 hod.

Streda      ( 24.6.2020 )                     8:15 – 12:45 hod.

Štvrtok     ( 25.6.2020 )                     8:15 – 11:55 hod.

Piatok       ( 26.6.2020 )                     8:15 – 12:45 hod.

Pondelok  ( 29.6.2020 )                    8:15 – 11:55 hod.

Utorok      ( 30.6.2020 )                    8:15 –  10:30 hod.

8.      Žiaci, ktorí nenastúpia do školy sú povinní po dohode s triednym učiteľom odovzdať a prebrať učebnice do 29.6.2020.

9.      V utorok 30.6.2020 bude prebiehať odovzdávanie vysvedčení v triedach. Ak si žiak neprevezme vysvedčenie v utorok, môže tak urobiť žiak, alebo zákonný zástupca do 8.7.2020 v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod.

10.   Prevádzka ŠKD dňa 30.6.2020 bude z organizačných dôvodov len do 14:00 hod.

Posted in Aktuálne.