POĎAKOVANIE

„Ďakujeme Vám VŠETKÝM, ktorí ste akokoľvek prispeli k projektu našej školy Bernolákova 16 „Nie si sám“ a tým aj k radosti detí s onkologickým ochorením.“

Posted in Aktuálne.