Pomôž kamarátom

Na škole Bernolákova 16 Košice otvárame už tradičnú zbierku šatstva (pre detičky a žiakov do 15 rokov), hračiek, školských pomôcok a hygienických potrieb, tohto roku doplnenú o zbierku trvanlivých potravín. Všetky vyzbierané veci poputujú v spolupráci s Charity shop Košice do vybraných rodín s deťmi so zdravotným postihnutím a do rodín s deťmi v hmotnej núdzi.

Ďakujeme za pomoc.

Zbierka pre útulkáčikov

V mesiaci november prebiehala na našej škole zbierka potrieb pre zvierací útulok ÚVP Košice. Chceme sa touto cestou veľmi pekne poďakovať každému z Vás, ktorí ste akokoľvek prispeli do tejto zbierky. Zapojili sa žiaci celej školy, na I. aj na II. stupni. Špeciálna pochvala patrí triede II.A, ktorá spolu s pani triednou učiteľkou Zuzkou Čief Fiľakovskou vyzbierala „Centíky pre psíky“ na nákup niekoľkých desiatok kíl krmiva. Do zbierky sa pripojili aj naši malí kamaráti z Poľova, ktorým patrí taktiež naša vďaka. ĎAKUJEME VŠETKÝM VÁM.


ĎAKUJEME ZŠ Bernoláková ZA OBROVITÁNSKU ZBIERKU PRE NAŠICH ÚTULKÁČIKOV.. STE PRERFEKTNÍ a ĎAKUJEME Z CELÉHO SRDCA ZA POMOC.
ÚTULOK UVP KOŠICE

Informačný systém testovania žiakov

Dňa 13.11.2019 sa v telocvični našej školy uskutočnil 2. ročník testovania žiakov – prvákov zo športovej zdatnosti. V školskom roku 2018/19 bol spustený do prevádzky Informačný systém testovania žiakov (ISTŽ), ktorého hlavným cieľom je poskytnúť rodičom dieťaťa užitočnú informáciu o tom, aké má dieťa vrodené predpoklady a podľa toho je odporúčaná zodpovedajúca skupina športov. Testovanie pohybových predpokladov slúži ako dôležitá informácia pri nasmerovaní detí tam, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady. Aj v tomto školskom roku sa prváci popasovali so športovými disciplínami, z ktorých po ukončení testovania rodičia zistia, na aký šport má ich dieťa predpoklad pomocou osvedčenia, ktoré žiaci obdržia. Osvedčenie, ktoré žiak dostane, hovorí o odporúčaných druhoch, resp. okruhu športov z pohľadu ich charakteru (silové, vytrvalostné, …). Športovanie v tento deň sa prvákom páčilo a odniesli si množstvo športových zážitkov z dosiahnutých výkonov.

Riaditeľské voľno

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. §150 ods. 5 udeľuje riaditeľka školy dňa 20.11.2019 (streda) RIADITEĽSKÉ VOĽNO žiakom 6. až 9. ročníka z organizačných dôvodov ( Testovanie 5 ).

Testovanie 5

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl T5-2019 sa uskutoční 20. novembra 2019.

Podrobnejšie informácie o testovaní nájdete tu

TEKVICIÁDA

V mesiaci  október (21. – 25.10.2019) zdobilo školské  chodby 164 vyrezávaných tekvíc našich žiakov. Na prvom stupni bolo vystavených 126 tekvíc  a na druhom stupni ich bolo 38. V stredu 23.10.2019 prebiehalo hlasovanie zástupcov tried za najoriginálnejšie tekvice.

Na prvom stupni sa na 3. mieste umiestnil Matias Benatchi zo 4.A triedy, na 2. mieste sa umiestnila Pavlína Pastuchová z 3.A triedy a na 1. mieste sa umiestnil Sebastián Benatchi z 2.B triedy.

Na druhom stupni sa na 3. mieste umiestnila Ella Janovčíková zo 7.A triedy, na 2. mieste sa umiestnila  Lucia Čulíková z 8.A triedy a na 1. mieste sa umiestnil Erik Ondruš z 9.B triedy.

Víťazom gratulujeme!

PRAVEK

Žiaci 6.A triedy si na hodinách dejepisu vyskúšali život ľudí v minulosti. Na chvíľu sa tak vcítili do pravekých ľudí, boli zberačmi i lovcami, ale aj prvými roľníkmi a pastiermi. V krátkych scénkach mali  čo najvýstižnejšie predstaviť jednotlivé vývojové stupne človeka, čím si prehĺbili svoje nadobudnuté vedomosti.

Halloweensky večierok

piatok 18.10.2019 sa v popoludňajších hodinách pohybovali po škole rôzne zábavné i strašidelné bytosti. Nebolo sa ale čoho báť. Boli to žiaci VI.B, VII.B a VII.C triedy. Žiaci si spolu so svojimi triednymi pani učiteľkami pripravili „Halloweensky večierok“. Po vyučovaní si tak v kolektíve spríjemnili deň v spojení so zábavnými súťažami a tancovaním.

Záhradkovo

Milí žiaci,

všetci vieme, že ovocie a zelenina sú pre naše zdravie veľmi dôležité. Chodíte ich s rodičmi nakupovať do obchodov.

Odkiaľ sa však berú, ako vyzerajú, ako sa pestujú? Na to Vám odpovie aj naša malá školská záhrada. Budeme sa veľmi tešiť, keď si na jar prídete nasadiť spolu s pani učiteľkami alebo pani vychovávateľkami  rôzne druhy ovocia a zeleniny, ale aj bylinky na chutné čaje. Môžete prísť sledovať chrobáčikov a drobné zvieratká. Viete, že u nás býva ježko Jožko a veverička Anička?  Alebo príďte len tak posedieť a relaxovať pod šumiacimi listami stromov.

 Dúfame, že záhrada Vám všetkým prinesie nielen radosť ale aj úžitok.