Rímska doba

Výučba starovekého Ríma je možná aj za pomoci rozprávkového filmu ,,Asterix a Obelix“.

Presvedčili nás o tom žiaci 6.B triedy, ktorých úlohou bolo vytvoriť si vlastný príbeh o Galoch bojujúcich s Rimanmi. Pre stvárnenie deja si okrem vytvorenia scenára vytvorili aj rekvizity a masky.

Vďaka príbehu sa oboznámili s problematikou starovekého sveta. Spoznali a osvojili si nové pojmy, za pomoci ktorých bolo možné nadviazať na učivo a doplniť tak ďalšie poznatky.

Exkurzia v knižnici Nezábudka

Voda, zdroj života, je neodmysliteľnou jeho súčasťou. Je zdrojom pre zabezpečenie výživy ľudí, dôležitou energetickou a priemyselnou surovinou a súčasťou poľnohospodárskej a lesnej výroby.Taktiež plní dôležitú podmienku čistoty, hygieny a zdravia ľudí.

V takomto duchu sa niesla beseda v knižnici Nezábudka s vydavateľkou a autorkou projektu Mapovanie vodného bohatstva Lenkou Šingovskou.

Kniha, ktorú žiakom predstavila, Slovensko – krajina plná tajomstiev, deti zaujala tým, že hlavný hrdina Miško, ktorý navštívi 10 vybraných miest na Slovensku, postupne čitateľom predstavuje kultúrne a historické dedičstvo Slovenska týkajúce sa vodných plôch a priehrad.

Žiaci 5.A triedy boli aktívni, veľa sa pýtali a knihy ich veľmi zaujali aj preto, lebo boli plné ilustrácií.

Pravekí ľudia

Pravek alebo prehistória  je prvá a najdlhšia etapa ľudských dejín. Práve naši žiaci 4.-6. ročníka sa počas záujmového útvaru ,,Krížom-krážom“ ocitli v období praveku.

Premenili sa na pravekých ľudí, a zároveň okúsili spôsob pravekého odievania. Vyrobili si vlastné oblečenie, nástroje a obydlia.

Vďaka tejto aktivite si žiaci osvojili vedomosti ale aj zručnosti našej histórie.

Riaditeľské voľno

Dňa 17.4.2019 z dôvodu celomestského metodického dňa budú mať všetci žiaci riaditeľské voľno.

Školská jedáleň nebude v prevádzke pre našu školu.

Súťaž – Triedna knižnica

                   V týždni od 11.  do 15. marca prebiehala súťaž triednych knižníc. Cieľom súťaže bolo pripomenúť si marec mesiac kníh a vytvoriť si tak v triede zónu zaujímavých kníh, ktoré si môžu žiaci navzájom  požičiavať. Zároveň si knižnicou a výzdobou žiaci  zútulnili  a skrášlili svoje triedy. Cieľom súťaže bolo aj prebudiť v žiakoch kolektívnu spoluprácu, aby si spoločnými silami pretvorili svoje  zaujímavé a jedinečné nápady do reality.

V stredu 13.marca prebiehalo hlasovanie zástupcov tried za najoriginálnejšie triedne knižnice na prvom aj druhom stupni. Po zrátaní všetkých hlasov sa v rámci prvého stupňa na 3. mieste umiestnila trieda  4.C, na 2. mieste sa umiestnila trieda 3.A a na 1. mieste sa umiestnila trieda 2.C

Na druhom stupni sa na 3. mieste umiestnila trieda  V.B s názvom knižnice Záhrada slov, na 2. mieste sa umiestnila trieda VI.A s názvom knižnice Moonlight a na 1. mieste sa umiestnila trieda VI.B s názvom knižnice Včelička. Zároveň bolo udelené aj čestné umiestnenie za kreativitu triede VII.A.

Víťazom gratulujeme. Pokračovanie

PONOŽKOVÁ VÝZVA

Od roku 2006 si každoročne 21. marca pripomíname Svetový deň Downovho syndrómu. Pri tejto príležitosti sme podporili tieto deti formou ,,ponožkovej výzvy“. Cieľom akcie bolo propagovať dôstojnosť a rešpekt pre všetky deti s Downovým syndrómom, ako aj ostatných ľudí s akýmkoľvek zdravotným postihnutím už od narodenia a počas celého ich života. Symbol rozdielnych ponožiek nám pripomínal, že každý sme iný, no práve to robí náš svet pestrejším a lepším!
Byť odlišný je predsa normálne.
Ďakujeme. Školský parlament.

ZBER PAPIERA

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je zber.jpg8. – 12.apríl 2019

Ráno: 7.00 – 8.00 hod.  Popoludní: 14.00 – 16.00hod.
Zberné miesto: pri vrátnici

Dôležité informácie:

– prijímame iba dobre zabalené balíky (igelitové tašky musia byť prelepené)

– veľké množstvá je potrebné odviesť priamo do zberne
(doklad o hmotnosti papiera a peniaze odovzdať tr. uč.)

Celomestský metodický deň učiteľov

Mesto Košice

Magistrát mesta Košice, oddelenie školstva

organizuje  dňa

17. apríla 2019

Celomestský metodický deň učiteľov

základných škôl, základných umeleckých škôl, jazykových škôl,  vychovávateľov ŠKD a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice,

na ktorý  vás srdečne pozývame.Pokračovanie