TEKVICIÁDA

V mesiaci  október (21. – 25.10.2019) zdobilo školské  chodby 164 vyrezávaných tekvíc našich žiakov. Na prvom stupni bolo vystavených 126 tekvíc  a na druhom stupni ich bolo 38. V stredu 23.10.2019 prebiehalo hlasovanie zástupcov tried za najoriginálnejšie tekvice.

Na prvom stupni sa na 3. mieste umiestnil Matias Benatchi zo 4.A triedy, na 2. mieste sa umiestnila Pavlína Pastuchová z 3.A triedy a na 1. mieste sa umiestnil Sebastián Benatchi z 2.B triedy.

Na druhom stupni sa na 3. mieste umiestnila Ella Janovčíková zo 7.A triedy, na 2. mieste sa umiestnila  Lucia Čulíková z 8.A triedy a na 1. mieste sa umiestnil Erik Ondruš z 9.B triedy.

Víťazom gratulujeme!

PRAVEK

Žiaci 6.A triedy si na hodinách dejepisu vyskúšali život ľudí v minulosti. Na chvíľu sa tak vcítili do pravekých ľudí, boli zberačmi i lovcami, ale aj prvými roľníkmi a pastiermi. V krátkych scénkach mali  čo najvýstižnejšie predstaviť jednotlivé vývojové stupne človeka, čím si prehĺbili svoje nadobudnuté vedomosti.

Halloweensky večierok

piatok 18.10.2019 sa v popoludňajších hodinách pohybovali po škole rôzne zábavné i strašidelné bytosti. Nebolo sa ale čoho báť. Boli to žiaci VI.B, VII.B a VII.C triedy. Žiaci si spolu so svojimi triednymi pani učiteľkami pripravili „Halloweensky večierok“. Po vyučovaní si tak v kolektíve spríjemnili deň v spojení so zábavnými súťažami a tancovaním.

Záhradkovo

Milí žiaci,

všetci vieme, že ovocie a zelenina sú pre naše zdravie veľmi dôležité. Chodíte ich s rodičmi nakupovať do obchodov.

Odkiaľ sa však berú, ako vyzerajú, ako sa pestujú? Na to Vám odpovie aj naša malá školská záhrada. Budeme sa veľmi tešiť, keď si na jar prídete nasadiť spolu s pani učiteľkami alebo pani vychovávateľkami  rôzne druhy ovocia a zeleniny, ale aj bylinky na chutné čaje. Môžete prísť sledovať chrobáčikov a drobné zvieratká. Viete, že u nás býva ježko Jožko a veverička Anička?  Alebo príďte len tak posedieť a relaxovať pod šumiacimi listami stromov.

 Dúfame, že záhrada Vám všetkým prinesie nielen radosť ale aj úžitok.

Mini maratón v škôlke

V piatok 4.októbra 2019, dva dni pred Medzinárodným  maratón mieru v Košiciach, sa žiaci 8.A triedy zúčastnili milej akcie Mini maratón, ktorú už 10. rok organizovala MŠ na Šafárikovej triede 4 v Košiciach. Naši žiaci pomáhali pani učiteľkám pri označovaní trate, sprevádzali najmenšie deti pri behu a pre všetkých zúčastnených vyrobili pekné medaily. Po skončení Mini maratónu si pre deti pripravili pekné súťaže – preťahovanie lanom, futbal, hádanie obrázkov… Celá akcia bola veľmi dobre pripravená a zorganizovaná a naši žiaci si oživili  spomienky na krásne detské časy.

Európsky deň jazykov

Žiaci 4. A triedy sa pod vedením pani učiteľky Tomovej zapojili do projektu Európsky deň jazykov. Hovorili sme si, akými rôznymi jazykmi sa v Európe hovorí, akým rôznym písmom sa píše a spomenuli sme si niektoré zaujímavosti o európskych krajinách. Cieľom projektu bolo, aby si žiaci uvedomili dôležitosť učiť sa rôzne jazyky. Žiaci kreslili postavičky detí z rôznych krajín a do bubliniek písali v týchto jazykoch milé slová od kamaráta, ktoré si vypočujú, keď sa daný jazyk naučia.
Do projektu sa zapojili aj žiaci 5.A triedy, ktorí si zábavnou formou a to prostredníctvom súťaže zdokonaľovali jazykové zručnosti.

Teplákový deň

V stredu 2. októbra sa uskutočnil teplákový deň. Žiaci prišli v tento deň do školy športovo, v teplákoch J. Cieľom bolo, aby ukázali, že sú skvelý triedny kolektív a spoločne sa do akcie zapojili. V rámci školského parlamentu ďakujeme za príjemne strávený deň. Pokračovanie

DofE Ceremónia

Dňa 3. septembra 2019 sa konalo v kaštieli v Hanušovciach nad Topľou  slávnostné odovzdávanie bronzových a strieborných cien programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) na Slovensku. Na najväčšej ceremónii DofE na východe Slovenska si svoje medzinárodné ocenenie prevzalo vyše 300 mladých ľudí.Pokračovanie

Oznam pre rodičov

Úhrada ZRŠ v šk. roku 2019/2020 sa uskutoční bankovým prevodom na účet ZRŠ.

Informácie k schválenej platbe vo výške 20 € na rodinu budú oznámene prostredníctvom návratky, ktorú dostane každý žiak od triedneho učiteľa. V návratke je uvedené číslo bankového účtu a jedinečný variabilný symbol, ktorý slúži na identifikáciu platby.

Po uskutočnení platby prosíme o vyplnenie návratky a odovzdanie triednemu učiteľovi.

Platbu je potrebné uhradiť najneskôr do 30.10.2019.