„Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov“

Program DofE

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) je rozvojový program, ktorý umožňuje mladým ľuďom vo veku 14 – 24 rokov rozvíjať svoje charakterové vlastnosti, pomáha im naplniť svoj potenciál a uspieť v živote. V súčasnosti je v programe DofE zapojených 1,3 milióna účastníkov na celom svete.Pokračovanie

V súťaži „Hovorme o jedle“ sme boli ocenení zlatým diplomom

Súťaž venovaná problematike výživy bola jednou z aktivít týždňa „Hovorme o jedle“, ktorá sa uskutočnila v dňoch od 15. do 19. októbra 2018 skoro v 300 školách na celom Slovensku.

Naším súťažným príspevkom bol materiál vypracovaný pani učiteľkami B. Petrekovou a A. Hakalovou, ktorý dokumentoval všetky uskutočnené aktivity, metodické a výukové materiály, pracovné listy, fotodokumentácie, ktoré žiaci I. a II. stupňa zrealizovali. Pri realizácii akcie nám pomohli pani kuchárky i pani zubárka Švarcbergerová, ktorým veľmi pekne ďakujeme.

Na základe uskutočnených aktivít vo vybranej téme: Cukry, tuky a soľ – porota hodnotila nápaditosť, originalitu a precíznosť spracovania. Našej škole za realizované aktivity udelila zlatý diplom.Pokračovanie

Deň športových aktivít

V rámci povinného testovania pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka sa dňa 18.10.2018 v telocvični našej školy konal „Deň športových aktivít.“
Prváci sa otestovali v rôznych športových disciplínach za pomoci žiakov 8.A triedy. Testovanie pohybových predpokladov bude slúžiť ako dôležitá informácia pri nasmerovaní detí tam, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady!
Pokračovanie

Večierok v maskách

Dňa 19.10.2018 sa v popoludňajších hodinách objavili v školských priestoroch rôznorodé zábavné i strašidelné bytosti. Nebolo sa ale čoho báť. Boli to žiaci V.B, VI.B a VI.C triedy. Žiaci si spolu so svojimi triednymi pani učiteľkami pripravili „Večierok v maskách“. Po vyučovaní si tak v kolektíve spríjemnili deň v spojení so zábavnými súťažami a tancovaním.

Oznam pre rodičov a zákonných zástupcov žiakov.

Riaditeľstvo Základnej školy, Bernolákova 16, Košice oznamuje, že 29.10.2018 budú mať žiaci I. a II. stupňa ZŠ riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Školská jedáleň ani školský klub detí nebudú v prevádzke.

PaedDr. Mária Blanárová, riad. školy

TEKVICIÁDA 2018

Milí žiaci a žiačky,

dovoľujeme si Vás informovať o ďalšom ročníku TEKVICIÁDY 2018 na ZŠ- BERNOLÁKOVEJ 16!

Ako po minulé roky, aj tento rok sa budeme tešiť na tvoju vyrezanú tekvicu. Je na tvojej fantázii, ako bude vyzerať. Dones ju 22. októbra 2018, odovzdaj svojej triednej pani učiteľke, ktorá ju dá na výstavku. Celý týždeň ju budeme všetci obdivovať. Každý, kto sa chce TEKVICIÁDY zúčastniť, dostane malé sladké prekvapenie a pre hlavného víťaza čaká zaujímavá cena. Už teraz sa tešíme na tvoje strašidelné, vtipné a originálne vyrezané tekvice. 🙂

PS: Nezabudni si svoju tekvicu zobrať 26. októbra domov. 🙂

Ďakujeme. 

Ocenenie kolektívu pracovníkov.

Pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci Poľov bol ocenený kolektív pracovníkov elokovaného pracoviska ZŠ Bernolákova 16 so sídlom v Poľove starostom obce. Oslava obce sa konala 30.9.2018 pod záštitou Ing. Ladislava Bradu starostu MČ Košice – Poľov. Ocenenie prevzali riaditeľka ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová a Bc. Lenka Albrechtová.

PONUKA KRÚŽKOV V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

Loptové hry Ber 5. roč.
Mgr. S. Payer
streda

 

Futbal Ber 7.- 9. roč.
Mgr. I. Minčík
streda

 

Bedminton Ber 5.- 9.
Mgr. I. Frankovská
štvrtok

Stolný tenis Ber 3. – 9.
Mgr. I. Frankovská
utorok

Angličtina hrou Ber 4. ročník
Mgr. S. Kušnírová
streda

Angličtina hrou Ber 5. roč.
Mgr. I. Šestáková
streda

 

Angličtina hrou Ber 7.-8. roč.
Mgr. I. Šestáková
streda

Divadlo a herectvo Ber
Mgr. M. Pastirčáková
pondelok

Krok za krokom Arizonky
Z. Rusnáková
streda

Cvičenie s najmenšími Ber
Mgr. S. Kušnírová
pondelok

Fitness Ber
Mgr. K. Žáková
utorok

Tvorivé dielne Ber
PeadDr. I. Onderová
pondelok – utorok

Turistika Ber
RNDr. A. Hakalová
sobota/1 x mesiac

Loptové hry hádzaná Ber 6.-9.roč.
Ľ. Girdasovová
štvrtok

Krížom krážom Ber 4.-5. roč.
Mgr. T. Vasková
utorok

Krížom krážom Ber 6.-7. roč.
Mgr. M. Tkáčová
utorok

Loptové hry hádzaná Ber žiaci
tréner
pondelok

Loptové hry hádzaná Ber žiačky
tréner
streda

POPLATOK: Žiak, ktorý odovzdá vzdelávací poukaz za jeden krúžok platí, 2,-€. Bez poukazu 4,-€. Za každý ďalší krúžok žiak platí 11,-€.

LEGO KRÚŽOK I. stupeň
odb. pracovník
piatok
Poplatok : 130,-€/rok (registrácia online)

Internetový krúžok 5.-6. ročník
Ing. Varga
streda od 3.10.2018 od 14.00 do 15.30 hod.
Tento krúžok je poskytovaný bezplatne v rámci projektu IT ACADEMY.

Podobnosti o kružku (pdf)

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

Vážení rodičia, milí žiaci,

slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 na Základnej škole, Bernolákova 16 v Košiciach začína 3.9.2018 v pondelok o 8:00 hod. v átriu školy. V elokovanom pracovisku ZŠ Poľov je začiatok o 9:00 hod.

(Aktuálny rozvrh nájdete TU) Zoznamy žiakov 1. a 5. ročníka ->

Pokračovanie