ZBER PAPIERA

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je zber.jpg8. – 12.apríl 2019

Ráno: 7.00 – 8.00 hod.  Popoludní: 14.00 – 16.00hod.
Zberné miesto: pri vrátnici

Dôležité informácie:

– prijímame iba dobre zabalené balíky (igelitové tašky musia byť prelepené)

– veľké množstvá je potrebné odviesť priamo do zberne
(doklad o hmotnosti papiera a peniaze odovzdať tr. uč.)

Celomestský metodický deň učiteľov

Mesto Košice

Magistrát mesta Košice, oddelenie školstva

organizuje  dňa

17. apríla 2019

Celomestský metodický deň učiteľov

základných škôl, základných umeleckých škôl, jazykových škôl,  vychovávateľov ŠKD a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice,

na ktorý  vás srdečne pozývame.Pokračovanie

Oznam pre rodičov a zákonných zástupcov žiakov.

Riaditeľka základnej školy, Bernolákova 16, Košice  oznamuje, že z dôvodu Testovania 9-2019 bude žiakom 5.-8. ročníka 3.4.2019 /streda/ udelené riaditeľské voľno. Žiaci sú z obeda odhlásení.

Oznam pre rodičov a zákonných zástupcov žiakov.

PaedDr. Mária Blanárová, riad. školy

Darujte nám 2% z dane

Vážení rodičia a priatelia našej školy, aj Vy môžete prispieť v rámci poukázania 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2018 k zlepšeniu a skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu Vašich detí prostredníctvom občianského združenia spolupracujúcim s našou školou a to Združenie rodičov pri ZŠ. Veríme, že sa v čo najhojnejšom počte rozhodnete podporiť OZ a preto sme pre Vás pripravili formulár na stiahnutie:

VYHLÁSENIE-PDF

POTVRDENIE-PDF

Zápis do 1. ročníka

POZÝVAME VÁS NA

ZÁPIS VÁŠHO DIEŤAŤA DO 1. ROČNÍKA ZŠ

dňa 5.4.2019 

(piatok od 14.00 do 18.00 hod.)

dňa 6.4.2019

(sobota od 8.00 do 12.00 hod.)

K zápisu je potrebné doniesť:
RODNÝ LIST DIEŤAŤA
OBČIANSKY PREUKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

ZÁPISU SA ZÚČASTNIA OBAJA ZÁKONNÍ ZÁSTUPCOVIA SPOLU S DIEŤAŤOM!

Dokumenty na stiahnutie:

Informácie k zápisu .pdf

Žiadosť o prijatie .docx   .pdf

Dotazník k zápisu .docx   .pdf

Splnomocnenie .docx  .pdf

Kritéria pre prijatie  .pdf

Žiadosť o odklad .docx .pdf

Príloha k odkladu  .docx .pdf

 

 

Delfíny pre Vilka

Vážení rodičia,
v mene školského parlamentu by sme Vás radi oslovili s prosbou o pomoc nášmu spolužiakovi Vilkovi, ktorý bojuje s ťažkou chorobou. Chceli by sme mu pomôcť so splnením jeho veľkého sna – absolvovanie delfínoterapie. Pomôcť mu môžeme v rámci poukázania 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2018. V prípade ak sa rozhodnete venovať 2% z dane Vilkovi je potrebné predložiť kópiu tlačiva, kde bude napísané v pravom hornom rohu „pre Vilka“, koordinátorovi školského parlamentu – p. učiteľkám Kušnírovej, Vaskovej, Tkáčovej.
Viac informácií o Vilkovom sne.
Pokračovanie

Valentín