Darujte nám 2% z dane

Vážení rodičia a priatelia našej školy, aj Vy môžete prispieť v rámci poukázania 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2018 k zlepšeniu a skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu Vašich detí prostredníctvom občianského združenia spolupracujúcim s našou školou a to Združenie rodičov pri ZŠ. Veríme, že sa v čo najhojnejšom počte rozhodnete podporiť OZ a preto sme pre Vás pripravili formulár na stiahnutie:

VYHLÁSENIE-PDF

POTVRDENIE-PDF

Zápis do 1. ročníka

POZÝVAME VÁS NA

ZÁPIS VÁŠHO DIEŤAŤA DO 1. ROČNÍKA ZŠ

dňa 5.4.2019 

(piatok od 14.00 do 18.00 hod.)

dňa 6.4.2019

(sobota od 8.00 do 12.00 hod.)

K zápisu je potrebné doniesť:
RODNÝ LIST DIEŤAŤA
OBČIANSKY PREUKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

ZÁPISU SA ZÚČASTNIA OBAJA ZÁKONNÍ ZÁSTUPCOVIA SPOLU S DIEŤAŤOM!

Dokumenty na stiahnutie:

Informácie k zápisu .pdf

Žiadosť o prijatie .docx   .pdf

Dotazník k zápisu .docx   .pdf

Splnomocnenie .docx  .pdf

Kritéria pre prijatie  .pdf

Žiadosť o odklad .docx .pdf

Príloha k odkladu  .docx .pdf

 

 

Delfíny pre Vilka

Vážení rodičia,
v mene školského parlamentu by sme Vás radi oslovili s prosbou o pomoc nášmu spolužiakovi Vilkovi, ktorý bojuje s ťažkou chorobou. Chceli by sme mu pomôcť so splnením jeho veľkého sna – absolvovanie delfínoterapie. Pomôcť mu môžeme v rámci poukázania 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2018. V prípade ak sa rozhodnete venovať 2% z dane Vilkovi je potrebné predložiť kópiu tlačiva, kde bude napísané v pravom hornom rohu „pre Vilka“, koordinátorovi školského parlamentu – p. učiteľkám Kušnírovej, Vaskovej, Tkáčovej.
Viac informácií o Vilkovom sne.
Pokračovanie

Valentín

POMÔŽME KAMARÁTOM

Pomôcť rodinám v hmotnej núdzi a dať navyše nepotrebným veciam druhú šancu. To bolo
hlavným posolstvom projektu členov organizácie DofE „Pomôžme kamarátom“, ktorá sa
konala na pôde našej školy Bernolákova 16 v mesiaci december 2018.
Ohlasy zo strany rodičov žiakov našej školy na vyhlásenú zbierku nepotrebných, no
funkčných vecí boli nad očakávanie pozitívne. Vyzbierali sme 25 vriec oblečenia a topánok,
15 vriec hračiek, 4 vrecia školských a športových pomôcok, 1 vrece hygienických potrieb
a 1 vrece rôznych „vecičiek pre radosť“, za čo ozaj srdečne ďakujeme.
Pokračovanie

Hodina dejepisu

9_1Žiaci 6.-9. ročníka si na hodinách dejepisu vyskúšali život ľudí v minulosti. Na chvíľu sa tak stali pravekými lovcami, prvými roľníkmi, obyvateľmi stredovekých miest žiadajúcich o mestské privilégiá a rovnako sa vžili aj do role kultúrnych a športových osobností 20. storočia.Pokračovanie

Dejiny sebavedomia

Žiaci 9.A triedy sa zapojili do súťaže Dejiny sebavedomia organizovanej Štátnym pedagogickým ústavom pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR. Cieľom súťaže bolo  prebudiť záujem žiakov o svoje rodisko, prostredie, v ktorom žijú, o jeho históriu a kultúru. Témou súťaže bolo zobraziť významné osobnosti pochádzajúce alebo pôsobiace v regióne, alebo priblížiť významné regionálne udalosti. Súťaz prebiehala v troch kategóriách: písomná, výtvarná, audiovizuálna. V krajskom kole získala žiačka Bianca Estefánová 1.miesto v písomnej kategórii a žiačka Viktória Hajnalová 2. miesto vo výtvarnej kategórii. Za významnú osobnosť si vybrali maliara Leopolda Horowitza. Výherné práce budú súčasťou zborníka žiackych prác Dejiny sebavedomia zverejnenom na Metodickom portáli ŠPÚ. Gratulujeme.

Hodina kódu (Hour of Code)


je celosvetová akcia, ktorá má za cieľ priblížiť programovanie žiakom a ukázať, že každý sa môže naučiť jeho základy. Tohto roku sa aktivity uskutočnili v dňoch od 3. do 7. decembra.
Žiaci 4. až 9. ročníka si vyskúšali na hodinách informatiky hodinový kurz programovania obľúbených hier. Žiaci 8.A triedy pomáhali programovať žiakom štvrtého ročníka. Hodina Kódu je len prvým krokom na ceste učenia sa o tom, ako fungujú technológie a ako vytvárať softvérové aplikácie.
Skúšať programovať na mobile, počítači či notebooku môžete počas celého roka na:
www.hourofcode.com
A.Hakalová