STVÁRNI KNIHU

V máji 2019 sa žiaci 5-8. ročníka zapojili do celoslovenskej súťaže Stvárni knihu. Bol to štvrtý ročník súťaže, ktorej vyhlasovateľom a organizátorom bol Kreatívny Klub Luna, Bratislava.
Škola prihlásila do súťaže sedem prác, ktoré stvárnili rôzne literárne diela. 3D modely dosiahli veľký úspech a odborná porota, ktorú tvorili: akademický maliar, výtvarníci, šéfredaktori či riaditeľka Staromestkej knižnice, mala veľmi ťažkú úlohu. Slávnostné vyhodnotenie sa konalo 20.6.2019 v Zichyho paláci v Bratislave. Pokračovanie

DofE cvičná expedícia

Členovia organizácie DofE: Sárka, Vivka, Vaneska, Kika, Barborka, Riško sa so svojou vedúcou Mirkou Kucikovou podujali na cvičnú expedíciu, ktorej základom bolo zvládnuť peší presun so svojim nevyhnutným vybavením na prežitie v prírode v batohu na chrbte, založiť si tábor, pripraviť teplé jedlo a prenocovať pod krásnou nočnou oblohou. Aj v spolupráci s pani učiteľkou Hakalovou absolvovali niekoľkotýždňovú prípravu ako bezpečnostné pravidlá pobytu v prírode, zásady orientácie v priestore, plánovanie trasy, stavanie tábora, príprava jedla v prírode, budovanie tímu, zásady prvej pomoci, postupy v núdzových situáciách, ochrana životného prostredia… Cvičná expedícia bola príprava na dobrodružnú expedíciu, ktorá ich čaká už o chvíľu 🙂

Edukačná aktivita pre I. a II. st. ZŠ „Zásady slušného správania“

Dňa 20.06.2019 žiaci 9. a 8. ročníka predviedli žiakom I. a II. stupňa edukačný program pod názvom „Zásady slušného správania“.
Dňa 21.06.2019 žiaci 9. a 8. ročníka predviedli tento edukačný program deťom v MŠ Šafárikova Košice.
Program pozostával z prezentovania rôznych životných situácií na ulici, v škole, v prírode, v dopravných prostriedkoch…, s ktorými sa stretávame každý deň. Žiaci spoznávali zásady slušného
správania sa a mali pochopiť, ako v rôznych situáciách ľudsky a slušne reagovať.Pokračovanie

Slávik Slovenska 2019

14.4.2019 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2019. Do súťaže sa zapojili žiaci, ktorí zaspievali dve ľudové piesne. Súťaže sa zúčastnilo 48 žiakov 1. až 6. ročníka, takže sa súťažilo v dvoch kategóriách:

• 1.kategória: 1. – 3. ročník ZŠ

• 2.kategória: 4. – 6. ročník ZŠ.

O výsledkoch rozhodovala porota v zložení: p. učiteľka Mgr. Bibiána Šajtyová, p. učiteľka Mgr. Miriam Kuciková

a p. zástupkyňa Mgr. Janka Mikovčáková.Pokračovanie

Oznam o skrátení vyučovania

V zmysle nariadenia vlády SR č. 544/2007 Z.z. o ochrane zdravia pred záťažou teplom upravujeme vyučovanie skrátením každej vyučovacej hodiny o 10 minút 14.6. 2019 a 17. 6. 2019 (piatok – pondelok).

  1. hod. 8:00 – 8:35
  2. hod. 8:45 – 9:20
  3. hod. 9: 40 – 10:15
  4. hod. 10:25 – 11:00
  5. hod. 11:10 – 11:45
  6. hod. 11:55 – 12:30

Školský klub detí pracuje do 15:00 hod. v oddeleniach, po 15:00 hod. bude zriadená zberná trieda(y). Obedy v školskej jedálni sa vydávajú v čase od 11:30 do 14:00 hod.

Naše mesto

V rámci akcie Naše mesto sa dňa 07.06. 2019 na našej základnej škole Bernolákova 16 stretlo 15 úžasných mladých ľudí z firmy T-Systems Slovakia s.r.o. Spoločnými silami sme natreli nádhernými farbami plot školskej záhrady a zhotovili 4 vyvýšené záhony pre naše detičky, čím vnesieme do našej záhradky po rokoch opäť život.
Za realizáciu boli zodpovední: pani učiteľka Mirka Kuciková, a pán školník Miloš Takáč.
Pokračovanie

Mamut

31.5.2019 sa žiaci 5.A triedy zúčastnili matematickej súťaže MAMUT. Žiaci súťažili v 5-členných družstvách. Riešili logické úlohy. Družstvo Berke 1 v zložení Viviána Popovičová, Lucia Levická, Michal Vodička, Richard Molčan, Šimon Šima obsadilo krásne 1. miesto. Z 51 družstiev družstvo Berke 2 v zložení Jana Kaťuchová, Laura Pohlyová, Sára Fecišková, Tomáš Dučai, Maxim Deiml obsadilo 21. miesto.

ODDYCHOVÁ ZÓNA

 

V sobotu 1.6.2019 rodičia, žiaci, bývalí žiaci a pedagógovia našej školy zrealizovali aktivitu prípravy paletového sedenia oddychovej zóny.
Svojim nasadením a manuálnou zručnosťou nám pomohli rodičia z  1.A – p. Varchola, p. Reba a p. Strahura, 5.C – p. Mikovčák, 7.A – p. Sakmáry a rodina Holubova. Pri maľovaní paliet pomáhali aj sestry Holubové (3. B a 7. A) a bratia Takáčovci ( 3. B a MŠ ). Pomôcť nám prišli aj naši bývalí žiaci Nodžák, Michálek, Perháč.Pokračovanie