Slávik Slovenska 2019

14.4.2019 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2019. Do súťaže sa zapojili žiaci, ktorí zaspievali dve ľudové piesne. Súťaže sa zúčastnilo 48 žiakov 1. až 6. ročníka, takže sa súťažilo v dvoch kategóriách:

• 1.kategória: 1. – 3. ročník ZŠ

• 2.kategória: 4. – 6. ročník ZŠ.

O výsledkoch rozhodovala porota v zložení: p. učiteľka Mgr. Bibiána Šajtyová, p. učiteľka Mgr. Miriam Kuciková

a p. zástupkyňa Mgr. Janka Mikovčáková.Pokračovanie

Oznam o skrátení vyučovania

V zmysle nariadenia vlády SR č. 544/2007 Z.z. o ochrane zdravia pred záťažou teplom upravujeme vyučovanie skrátením každej vyučovacej hodiny o 10 minút 14.6. 2019 a 17. 6. 2019 (piatok – pondelok).

  1. hod. 8:00 – 8:35
  2. hod. 8:45 – 9:20
  3. hod. 9: 40 – 10:15
  4. hod. 10:25 – 11:00
  5. hod. 11:10 – 11:45
  6. hod. 11:55 – 12:30

Školský klub detí pracuje do 15:00 hod. v oddeleniach, po 15:00 hod. bude zriadená zberná trieda(y). Obedy v školskej jedálni sa vydávajú v čase od 11:30 do 14:00 hod.

Naše mesto

V rámci akcie Naše mesto sa dňa 07.06. 2019 na našej základnej škole Bernolákova 16 stretlo 15 úžasných mladých ľudí z firmy T-Systems Slovakia s.r.o. Spoločnými silami sme natreli nádhernými farbami plot školskej záhrady a zhotovili 4 vyvýšené záhony pre naše detičky, čím vnesieme do našej záhradky po rokoch opäť život.
Za realizáciu boli zodpovední: pani učiteľka Mirka Kuciková, a pán školník Miloš Takáč.
Pokračovanie

Mamut

31.5.2019 sa žiaci 5.A triedy zúčastnili matematickej súťaže MAMUT. Žiaci súťažili v 5-členných družstvách. Riešili logické úlohy. Družstvo Berke 1 v zložení Viviána Popovičová, Lucia Levická, Michal Vodička, Richard Molčan, Šimon Šima obsadilo krásne 1. miesto. Z 51 družstiev družstvo Berke 2 v zložení Jana Kaťuchová, Laura Pohlyová, Sára Fecišková, Tomáš Dučai, Maxim Deiml obsadilo 21. miesto.

ODDYCHOVÁ ZÓNA

 

V sobotu 1.6.2019 rodičia, žiaci, bývalí žiaci a pedagógovia našej školy zrealizovali aktivitu prípravy paletového sedenia oddychovej zóny.
Svojim nasadením a manuálnou zručnosťou nám pomohli rodičia z  1.A – p. Varchola, p. Reba a p. Strahura, 5.C – p. Mikovčák, 7.A – p. Sakmáry a rodina Holubova. Pri maľovaní paliet pomáhali aj sestry Holubové (3. B a 7. A) a bratia Takáčovci ( 3. B a MŠ ). Pomôcť nám prišli aj naši bývalí žiaci Nodžák, Michálek, Perháč.Pokračovanie

Nakresli erb pre svoje mesto

Mesto Košice tento rok oslavuje 650. výročie udelenia vlastného erbu v roku 1369, ako vôbec prvé mesto v Európe. Pri tejto príležitosti mesto vyhlásilo výtvarnú školskú súťaž „Nakresli erb pre svoje mesto“. Výtvarná aktivita sa prepojila so vzdelávacím aspektom, pri ktorom sa dostalo do povedomia žiakov čo je to erb, ale aj niečo z histórie nášho mesta. Do súťaže sa mohli zapojiť všetky základné školy na území mesta a žiaci od 8 do 12 rokov. Tvoriť mohli jednotlivci aj skupiny. Pokračovanie

Celomestská dejepisná súťaž

Každoročne sa žiaci 5. až 8. ročníka zapájajú do Celomestskej dejepisnej súťaže. Cieľom súťaže je bližšie spoznať regionálne dejiny Košíc.

Súťaž prebiehala v piatich etapách, kde žiaci každý mesiac riešili zaujímavé úlohy a zároveň navštívili aj stále expozície, alebo aktuálne výstavy vo Východoslovenskom múzeu.Pokračovanie

Oddychová zóna

Milí rodičia,

1. júna 2019 (sobota) o 9.00 hod. (Átrium školy) pri príležitosti Medzinárodného dňa detí organizujeme aktivitu, ktorej výsledkom bude oddychová zóna pre Vaše deti pozostávajúca z paletových sedení. Budeme radi, ak sa zúčastníte tohto projektu a pomocnou rukou či náradím prispejete k vytvoreniu paletových sedení do oddychovej zóny. V prípade Vášho záujmu o túto aktivitu nám napíšte na e-mail
(zsberke@centrum.sk), kde uvediete Vaše meno a prípadne aj náradie, s ktorým nám viete pomôcť.
Do predmetu uveďte ZÓNA.

Tešíme sa na Vás.

Deň zeme 2019

Aktivitu pri príležitosti Dňa zeme pripravili naši pedagógovia Anna Hakalová, Miriam Kucíková a Viera Nosáľová a tím deviatakov. Súťažilo sa na 13 stanovištiach. A tu sú víťazi:
1. miesto 6.B
2. miesto 8.A
3. miesto 7.APokračovanie