Mini maratón v škôlke

V piatok 4.októbra 2019, dva dni pred Medzinárodným  maratón mieru v Košiciach, sa žiaci 8.A triedy zúčastnili milej akcie Mini maratón, ktorú už 10. rok organizovala MŠ na Šafárikovej triede 4 v Košiciach. Naši žiaci pomáhali pani učiteľkám pri označovaní trate, sprevádzali najmenšie deti pri behu a pre všetkých zúčastnených vyrobili pekné medaily. Po skončení Mini maratónu si pre deti pripravili pekné súťaže – preťahovanie lanom, futbal, hádanie obrázkov… Celá akcia bola veľmi dobre pripravená a zorganizovaná a naši žiaci si oživili  spomienky na krásne detské časy.

Európsky deň jazykov

Žiaci 4. A triedy sa pod vedením pani učiteľky Tomovej zapojili do projektu Európsky deň jazykov. Hovorili sme si, akými rôznymi jazykmi sa v Európe hovorí, akým rôznym písmom sa píše a spomenuli sme si niektoré zaujímavosti o európskych krajinách. Cieľom projektu bolo, aby si žiaci uvedomili dôležitosť učiť sa rôzne jazyky. Žiaci kreslili postavičky detí z rôznych krajín a do bubliniek písali v týchto jazykoch milé slová od kamaráta, ktoré si vypočujú, keď sa daný jazyk naučia.
Do projektu sa zapojili aj žiaci 5.A triedy, ktorí si zábavnou formou a to prostredníctvom súťaže zdokonaľovali jazykové zručnosti.

Teplákový deň

V stredu 2. októbra sa uskutočnil teplákový deň. Žiaci prišli v tento deň do školy športovo, v teplákoch J. Cieľom bolo, aby ukázali, že sú skvelý triedny kolektív a spoločne sa do akcie zapojili. V rámci školského parlamentu ďakujeme za príjemne strávený deň. Pokračovanie

DofE Ceremónia

Dňa 3. septembra 2019 sa konalo v kaštieli v Hanušovciach nad Topľou  slávnostné odovzdávanie bronzových a strieborných cien programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) na Slovensku. Na najväčšej ceremónii DofE na východe Slovenska si svoje medzinárodné ocenenie prevzalo vyše 300 mladých ľudí.Pokračovanie

Oznam pre rodičov

Úhrada ZRŠ v šk. roku 2019/2020 sa uskutoční bankovým prevodom na účet ZRŠ.

Informácie k schválenej platbe vo výške 20 € na rodinu budú oznámene prostredníctvom návratky, ktorú dostane každý žiak od triedneho učiteľa. V návratke je uvedené číslo bankového účtu a jedinečný variabilný symbol, ktorý slúži na identifikáciu platby.

Po uskutočnení platby prosíme o vyplnenie návratky a odovzdanie triednemu učiteľovi.

Platbu je potrebné uhradiť najneskôr do 30.10.2019.

Ponuka krúžkov

Futbal 7.-9r. Mgr. Igor Minčík
Krok za krokom Arizonky 1.-4.r. Zuzana Rusnáková
Slovenčina hrou 5.-6.r. Mgr. Mária Pastirčáková
Mladý reportér 5.-9.r. Mgr. Mária Pastirčáková
Krížom krážom 4.-6.r. Mgr. Tkáčová Marianna, PhD.
Angličtina hrou 6.r. Mgr. Ivana Šestáková
Angličtina hrou 5.r. Mgr. Ivana Šestáková
Fitness 5.-9.r. Mgr. Katarína Žáková
Cvičenie s najmenšími 2.r. Mgr. Stanislava Kušnírová
Loptové hry hádzaná 1.r. Mgr. Erik Ľoch
Loptové hry hádzaná 2. r. Mgr. Erik Ľoch
Loptové hry hádzaná 3.r. Mgr.Erik Ľoch
Loptové hry hádzaná 4.r. Mgr. Erik Ľoch
Loptové hry hádzaná chlapci 5.-9.r. Patrik Hruščák
Loptové hry hádzaná dievčatá 5.-9.r. Ria Solariková
Tvorivé dielne 1.-4.r. PaedDr. Iveta Onderová
Tvorivé dielne 5.-6.r. PaedDr. Iveta Onderová
Výtvarné umenie 1.-4.r. Mgr. Stanislava Kušnírová
Angličtina hrou 4.r. Mgr. Stanislava Kušnírová
Mladý spevák,speváčka 1.-9.r. Zuzana Rusnáková
Matematika hrou 6.B,C Mgr. Eva Gomolčáková
Lego krúžok 1.-4.r. Marek Kováč

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

Vážení rodičia, milí žiaci,

slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 na Základnej škole, Bernolákova 16 v Košiciach začína 2.9.2019 v pondelok o 8:00 hod. v átriu školy.

V elokovanom pracovisku ZŠ Dolina 43, Poľov je začiatok o 9:00 hod.

Dôležitý oznam pre stravníkov

Stravník je povinný sa ráno pri vstupe do školy prihlásiť do dochádzky vlastným čipom.

Bez zaevidovania mu nebude vydaný obed!!!

Nakoľko sa jedná o obedy hradené štátom /úplne alebo čiastočne/, dochádzka bude kopírovaná do systému školskej jedálne a obedy sa budú pripravovať iba deťom, ktoré sú prítomné na vyučovaní. Ak žiak nepoužije pri vstupe čip na zaznačenie v dochádzke, pre školskú jedáleň je to signál, že nie je prítomný na vyučovaní, teda mu nebude pripravený obed. V prípade, že si stravník neprosí v daný deň obed aj keď je prítomný v škole je nutné obed odhlásiť, tak ako to bolo zvykom doteraz.

Ďakujem za pochopenie a spoluprácu.

ZMENA ZVONENIA

Informácie o zmene zvonenia v školskom roku 2019/20 nájdete  TU