Výchova k manželstvu a rodičovstvu – Vianočné sviatky

Milí žiaci, blížia sa Vianoce – najkrajšie sviatky v roku, ktoré sú hlavne sviatkami rodiny. Členovia rodiny sa stretávajú, aby spolu strávili pokojný čas,  prejavili si lásku, porozumenie a obdarovali sa darčekmi.

 

Dobrovoľná aktivita pre 1. stupeň : Vianočný strom ocenení

Strom ocenení zahajujeme začiatkom decembra. Trvá do posledného týždňa v decembri, tesne pred vianočnými prázdninami. Ocenenia si žiaci vyrábajú sami (je to tvar pripomínajúci vianočnú ozdobu), z jednej strany je vyfarbená, na druhej strane je napísaný text-komu, za akú aktivitu, od koho. Udeľujeme ich za prácu, pomoc, aktivitu, a iné. Žiaci si ich udeľujú aj medzi sebou.

Žiaci môžu vyrobiť ozdoby s ocenením pre členov svojej rodiny:)

Dobrovoľná aktivita pre 2. stupeň: Vymysli netradičný vianočný darček

Pre jedného člena rodiny – napr. pre mamu, otca, babku, dedka, brata, sestru, bratranca, kamaráta, spolužiaka, p. učiteľku, susedku alebo iného človeka, ktorý by si zaslúžil ocenenie za svoju prácu, pochvalu, potreboval by pomoc, povzbudenie, potešenie. Nemusí to byť materiálny darček za peniaze, ale môže to byť skutok, ktorý by bol venovaný zo srdca.

Pošlite mi svoj nápad do 22.12. na EduPage v tvare:

Netradičný vianočný darček

Pre koho: /meno/

Aký netradičný darček /popis/:

Prečo:

Od koho: /meno a trieda/

Krásne Vianoce 😊

p. uč. Humeňanská

iBobor – súťažili sme z domu.

Ani tento netradičný školský rok sme sa nevzdali možnosti zmerať si sily s ostatnými žiakmi na Slovensku v informatickej súťaži iBobor.

V čase od 10.11 .2020 do 16.11. 2020 sa súťaže zúčastnili žiaci  3.až 9.ročníka. Aj keď sa žiaci druhého stupňa učia dištančne, skúsili to z domu.  Viac ako 150 účastníkov je dôkazom toho, že sa radi učíme a súťažíme.

V rámci celého Slovenska opäť máme veľké množstvo žiakov, ktorí svojimi výsledkami získali diplom úspešného riešiteľa. Srdečne im blahoželáme.

Všetci súťažiaci si môžu po prihlásení svojim súťažným kódom pozrieť svoje riešenia na www.ibobor.sk. Ostatní si môžu nesúťažne vyskúšať zaujímavé úlohy.

RNDr. Anna Hakalová

PEXESO

Dna 13.11.2020 žiaci 2.C súťažili v hre PEXESO, na 1. mieste sa umiestnil Sebastián Novotný, na 2. mieste Lujza Dubovská a s 3. miestom sa podelili Lea Dragošková a Anna Mašlonková.Pokračovanie

Súťaž – DOPRAVÁČIK

Dňa 26.10.2020 sa žiaci našej školy v ŠKD zapojili do súťaže s názvom DOPRAVÁČIK, ktorú organizovalo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach. Cieľom bolo správne odpovedať na otázky a vypracovať ich na samostatný papier. Troch zúčastnených, ktorí mali všetko správne, pani policajtky vyžrebovali a dňa 5.11.2020 sme im odovzdali ceny. Za úspešné vypracovanie úloh im srdečne gratulujeme.Pokračovanie

Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok?

Chceli by sme opäť spustiť našu známu akciu „Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok“. Do škatule od topánok môžeme doma každý týždeň vložiť aspoň jednu vec na rôzne účely. Škatule budeme zbierať po návrate do školy a ich obsah odovzdáme tým, ktorí to potrebujú. Tento týždeň to bude zbierka pre seniorov.

DofE na cestách

Ešte minulý školský rok epidémia nezastavila tisíce mladých ľudí na celom Slovensku, ktorí si plnili aj počas náročných mesiacov svoje DofE ciele a sny. Nezastaví ani nás, aby sme v rámci “DofE na cestách“ prevzali certifikáty a odznaky za prísnych bezpečnostných podmienok aj do svojich rúk a odovzdali ich ďalej deťom. Riaditeľ DofE Marián Zachar a programoví manažéri doniesli dňa 06.10.2020 balík aj pre našu školu zapojenú do programu DofE. Sme na našich žiakov hrdí.

ZBIERKA

To nie je len zbierka pre psí útulok, pomáhate nám vychovávať z našich detí ľudí…

Ďakujeme všetkým