Poďakovanie

Srdečne sa chceme poďakovať Vám všetkým, ktorí ste akokoľvek prispeli do zbierky potravín, drogérie, hračiek a oblečenia atď. Ďakujeme všetkým rodičom a žiakom I. a II. stupňa ZŠ Bernolákova 16, rodičom a žiakom elokovaného pracoviska ZŠ Poľov, žienkam z našej školskej kuchyne, aj malým kamarátom z MŠ Šafárikova v Košiciach. Mnoho z vecí poputuje cez OZ „S nami druhým“ priamo do starostlivo vybraných rodín v ťažkej životnej situácii. Časť vecí poputuje do azylového centra Dorka, ktoré pomáha rodinám s deťmi v krízových situáciách. V spolupráci s ÚPSVaR poputuje ďalšia časť vecí do sociálnymi pracovníkmi starostlivo vybraných rodín odkázaných na pomoc. Ste úžasní. Aj tohto roku sa vyzbieralo nádherné množstvo vecí, za čo ešte raz ďakujeme.

Mikuláš na ceste

Dňa 6.12.2019 sa žiaci II.B zúčastnili dopravno-preventívnej akcie ,,Mikuláš na ceste“. Hliadka dopravnej polície spolu so žiakmi s mikulášskymi čiapkami vykonávala kontrolu motorových vozidiel a rozdávala vodičom žiakmi zhotovených Mikulášov a čertov. Tí zodpovední, u ktorých bolo všetko v súlade s pravidlami cestnej premávky, dostali spolu s pochvalou Mikuláša, tí ostatní s pokarhaním čerta.

Mikuláš

Dňa 6. decembra navštívil našu školu Mikuláš spolu s anjelom a čertom. Priniesol balíčky dobrým deťom, ktoré mu zaspievali vianočné pesničky. Aj napriek veľkej snahe čerta odviesť si niektoré z detí sa mu to nakoniec nepodarilo, keďže boli deti poslušné 🙂
Za návštevu ďakujeme.

Pomôž kamarátom

Na škole Bernolákova 16 Košice otvárame už tradičnú zbierku šatstva (pre detičky a žiakov do 15 rokov), hračiek, školských pomôcok a hygienických potrieb, tohto roku doplnenú o zbierku trvanlivých potravín. Všetky vyzbierané veci poputujú v spolupráci s Charity shop Košice do vybraných rodín s deťmi so zdravotným postihnutím a do rodín s deťmi v hmotnej núdzi.

Ďakujeme za pomoc.

Zbierka pre útulkáčikov

V mesiaci november prebiehala na našej škole zbierka potrieb pre zvierací útulok ÚVP Košice. Chceme sa touto cestou veľmi pekne poďakovať každému z Vás, ktorí ste akokoľvek prispeli do tejto zbierky. Zapojili sa žiaci celej školy, na I. aj na II. stupni. Špeciálna pochvala patrí triede II.A, ktorá spolu s pani triednou učiteľkou Zuzkou Čief Fiľakovskou vyzbierala „Centíky pre psíky“ na nákup niekoľkých desiatok kíl krmiva. Do zbierky sa pripojili aj naši malí kamaráti z Poľova, ktorým patrí taktiež naša vďaka. ĎAKUJEME VŠETKÝM VÁM.


ĎAKUJEME ZŠ Bernoláková ZA OBROVITÁNSKU ZBIERKU PRE NAŠICH ÚTULKÁČIKOV.. STE PRERFEKTNÍ a ĎAKUJEME Z CELÉHO SRDCA ZA POMOC.
ÚTULOK UVP KOŠICE

Informačný systém testovania žiakov

Dňa 13.11.2019 sa v telocvični našej školy uskutočnil 2. ročník testovania žiakov – prvákov zo športovej zdatnosti. V školskom roku 2018/19 bol spustený do prevádzky Informačný systém testovania žiakov (ISTŽ), ktorého hlavným cieľom je poskytnúť rodičom dieťaťa užitočnú informáciu o tom, aké má dieťa vrodené predpoklady a podľa toho je odporúčaná zodpovedajúca skupina športov. Testovanie pohybových predpokladov slúži ako dôležitá informácia pri nasmerovaní detí tam, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady. Aj v tomto školskom roku sa prváci popasovali so športovými disciplínami, z ktorých po ukončení testovania rodičia zistia, na aký šport má ich dieťa predpoklad pomocou osvedčenia, ktoré žiaci obdržia. Osvedčenie, ktoré žiak dostane, hovorí o odporúčaných druhoch, resp. okruhu športov z pohľadu ich charakteru (silové, vytrvalostné, …). Športovanie v tento deň sa prvákom páčilo a odniesli si množstvo športových zážitkov z dosiahnutých výkonov.

Riaditeľské voľno

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. §150 ods. 5 udeľuje riaditeľka školy dňa 20.11.2019 (streda) RIADITEĽSKÉ VOĽNO žiakom 6. až 9. ročníka z organizačných dôvodov ( Testovanie 5 ).

Testovanie 5

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl T5-2019 sa uskutoční 20. novembra 2019.

Podrobnejšie informácie o testovaní nájdete tu