Zdobenie perníčkov

Dnes sme  prežili krásny čas pri zdobení perníčkov. V triede vládla krásna tvorivá atmosféra. Ďakujem pekne za spoluprácu rodičom  aj žiakom  4. C triedy.  Žiaci tvorili s nadšením a láskou, posúďte sami. Viď foto. Teším sa na ďalšie tvorivé hodiny.  Ste SUPER.

Farebný týždeň

Pokračovanie

Kvietok

Dnes sme vytvorili kvietok podľa vlastnej fantázie. ,,Môj kvietok“ znela téma. Dve slečny Sandra a Janka z 3.C nám povedali, čo si máme doniesť na hodinu, vysvetlili nám aj postup práce s veľkou trpezlivosťou. Ďakujem dievčatá. Ste skvelé. Trošku z našej tvorivej atmosféry…

  Želám krásny deň všetkým.

Zemeznalec – súťaž

Milí žiaci 2. stupňa,

v školskom roku 2017/2018 je pre priaznivcov geografie pripravená každomesačná súťaž, ktorá preverí nielen vaše vedomosti, ale aj šikovnosť, vytrvalosť a um. Úlohy sú stanovené tak, aby boli  výzvou.

Do súťaže sa môžeš zapojiť každý mesiac. Všetky súťažné kolá pozostávajú z desiatich otázok. Úlohy nájdeš (po ich zverejnení) na bezkriede, rovnako si ich môžeš opýtať od pani učiteľky geografie. Následne ich po vyriešení odovzdáš v elektronickej podobe do stanoveného termínu.

Najúspešnejších žiakov odmeníme na konci školského roka.

                                                                                     Mgr. Marianna Tkáčová

                                                                                     Mgr. Viera Nosáľová

Halloweensky večierok

V popoludňajších hodinách sa dňa 25.10.2017 objavili v školských priestoroch rôznorodé strašidelné bytosti. Žiaden strach. Boli to žiaci V.B, V.C a VII.B triedy. Žiaci si spolu so svojimi triednymi pani učiteľkami pripravili ,,Halloweensky večierok“. Po vyučovaní si tak v kolektíve spríjemnili deň v spojení so zábavnými súťažami a tancovaním.

Noc výskumníkov

Žiaci VII.A, VIII.A, IX.A a IX.B sa dňa 29.septembra2017 zúčastnili propagačnej akcie Noc výskumníkov. Tento festival má za úlohu priblížiť vedecký výskum mladým návštevníkom. V priestoroch obchodného centra Atrium Optima si mohli vybrať zo 66 vedeckých stánkov a prezentácií z regionálnych univerzít – Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Prešovskej univerzity v Prešove a výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied. Každý si tam našiel niečo zaujímavé, o čom svedčia aj názvy niektorých stánkov: Baktérie nás majú rady, Tajomný svet neurónov, Môj psík sa nebojí injekcie, Svet pod nohami, Od buniek ku kométam, Zachráň sa vedomosťami, Tajomstvo prírodných liečiv, Význam plazov pre ľudstvo, Recyklácia- moja budúcnosť, Automatizácia – súčasť nášho života, Modelovanie krajiny okolo nás, My a naše emócie: porozumenie vytvorené vedou, Nevedko v krajine masmédií a iné.

Exkurzia – krúžkovanie vtákov

V dňoch 13. a 14. septembra 2017 sa šiestaci a siedmaci vybrali do okolia Drienovca. V ornitologickom stacionári videli prácu dobrovoľných ornitológov. Sledovali ako vyberajú rôzne druhy vtákov zo sietí, krúžkujú ich a zapisujú získané údaje. Následne navštívili Drienovecké kúpele, kde si pozreli jaskyňu a starý kameňolom. Počas celej exkurzie prebiehali zaujímavé environmentálne aktivity. Vydarený program podčiarklo pekné počasie.Pokračovanie

Rozprávkový svet

Žiaci V.B triedy sa na niekoľko minút ocitli v ríši fantázie. Na hodine slovenčiny pod vedením p. uč. Tatiany Vaskovej preberali učebnú látku – rozprávky – zaujímavou formou. Žiaci si mali vytvoriť masky zo svojej obľúbenej rozprávky a svoje výtvory pred spolužiakmi odprezentovať. Široké spektrum rozprávok im umožnilo vytvoriť zaujímavé spojenie rozprávkových postáv v jednej triede.