Hodina kódu (Hour of Code)


je celosvetová akcia, ktorá má za cieľ priblížiť programovanie žiakom a ukázať, že každý sa môže naučiť jeho základy. Tohto roku sa aktivity uskutočnili v dňoch od 3. do 7. decembra.
Žiaci 4. až 9. ročníka si vyskúšali na hodinách informatiky hodinový kurz programovania obľúbených hier. Žiaci 8.A triedy pomáhali programovať žiakom štvrtého ročníka. Hodina Kódu je len prvým krokom na ceste učenia sa o tom, ako fungujú technológie a ako vytvárať softvérové aplikácie.
Skúšať programovať na mobile, počítači či notebooku môžete počas celého roka na:
www.hourofcode.com
A.Hakalová

OZNAM

Riaditeľka základnej školy, Bernolákova 16, Košice  oznamuje, že z dôvodu Testovania 5-2018 bude žiakom 6.-9. ročníka 21.11.2018 /streda/ udelené riaditeľské voľno.

Žiaci 5. ročníka nie sú z obeda odhlásení.

Žiaci 6. – 9. ročníka sú z obeda odhlásení.

TEKVICIÁDA

Počas mesiaca október (22. – 26.10.2018) zdobili školské  chodby vyrezávané tekvičky našich žiakov. Do súťaže sa spolu zapojilo 179 žiakov, z toho na prvom stupni vystavilo svoje práce 120 žiakov a na druhom stupni 59 žiakov. Spolu tak vytvorili 172 tekvíc. V stredu 24.10.2018 prebiehalo hlasovanie zástupcov tried za najoriginálnejšie tekvice.

Na prvom stupni sa na 3. mieste umiestnil Maximilián Staroň, na 2. mieste sa umiestnila Štefánia Daňková a na 1. mieste sa umiestnil Marek Bačo.

Na druhom stupni sa na 3. mieste umiestnil Tomáš Dučai, na 2. mieste sa umiestnil Richard Molčan a na 1. mieste sa umiestnila Zuzana Mazáková.

Pokračovanie

„Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov“

Program DofE

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) je rozvojový program, ktorý umožňuje mladým ľuďom vo veku 14 – 24 rokov rozvíjať svoje charakterové vlastnosti, pomáha im naplniť svoj potenciál a uspieť v živote. V súčasnosti je v programe DofE zapojených 1,3 milióna účastníkov na celom svete.Pokračovanie

V súťaži „Hovorme o jedle“ sme boli ocenení zlatým diplomom

Súťaž venovaná problematike výživy bola jednou z aktivít týždňa „Hovorme o jedle“, ktorá sa uskutočnila v dňoch od 15. do 19. októbra 2018 skoro v 300 školách na celom Slovensku.

Naším súťažným príspevkom bol materiál vypracovaný pani učiteľkami B. Petrekovou a A. Hakalovou, ktorý dokumentoval všetky uskutočnené aktivity, metodické a výukové materiály, pracovné listy, fotodokumentácie, ktoré žiaci I. a II. stupňa zrealizovali. Pri realizácii akcie nám pomohli pani kuchárky i pani zubárka Švarcbergerová, ktorým veľmi pekne ďakujeme.

Na základe uskutočnených aktivít vo vybranej téme: Cukry, tuky a soľ – porota hodnotila nápaditosť, originalitu a precíznosť spracovania. Našej škole za realizované aktivity udelila zlatý diplom.Pokračovanie

Deň športových aktivít

V rámci povinného testovania pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka sa dňa 18.10.2018 v telocvični našej školy konal „Deň športových aktivít.“
Prváci sa otestovali v rôznych športových disciplínach za pomoci žiakov 8.A triedy. Testovanie pohybových predpokladov bude slúžiť ako dôležitá informácia pri nasmerovaní detí tam, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady!
Pokračovanie

Večierok v maskách

Dňa 19.10.2018 sa v popoludňajších hodinách objavili v školských priestoroch rôznorodé zábavné i strašidelné bytosti. Nebolo sa ale čoho báť. Boli to žiaci V.B, VI.B a VI.C triedy. Žiaci si spolu so svojimi triednymi pani učiteľkami pripravili „Večierok v maskách“. Po vyučovaní si tak v kolektíve spríjemnili deň v spojení so zábavnými súťažami a tancovaním.

Oznam pre rodičov a zákonných zástupcov žiakov.

Riaditeľstvo Základnej školy, Bernolákova 16, Košice oznamuje, že 29.10.2018 budú mať žiaci I. a II. stupňa ZŠ riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Školská jedáleň ani školský klub detí nebudú v prevádzke.

PaedDr. Mária Blanárová, riad. školy