Valentínska pošta

Dňa 14. februára chodil po chodbách našej školy Amor so svojimi pomocníčkami. Ich úlohou bolo, aby sa ku každému dostala valentínska pošta. Amorkovia rozdávali prekrásne valentínky, ktoré naši žiaci s láskou napísali, aby niekoho potešili a vyčarili úsmev na tvári. Takto sme si navzájom spríjemnili valentínsky deň, ktorý bol plný lásky a radosti.

Školský parlament, pod vedením p. učiteliek Vaskovej, Šárikovej, Kušnírovej. Pokračovanie

Číslovky a slovné druhy.

Na hodinách slovenského jazyka sa žiaci siedmeho ročníka, pod vedením p. uč. Tatiany Vaskovej popasovali s úlohou tvorby náučných obrazov na tému číslovky a slovné druhy. Okrem definície poučiek si svoje obrazy esteticky skrášlili podľa svojich predstáv a doplnili ich aj  zaujímavými príkladmi. Spojili tak zábavu s učením.

Kreatívnou formou si tak lepšie osvojili a zapamätali gramatické pravidlá a zároveň si aj vyzdobili svoju triedu.  Takto vyzerajú práce:

Tri najkrajšie návrhy erbu Košíc už zdobia steny základných škôl v meste

Pri príležitosti 650. výročia udelenia erbovej listy mestu Košice usporiadalo mesto súťaž s názvom „Nakresli Erb pre svoje mesto“. Cieľom bolo nakresliť svoju vlastnú predstavu erbu, nesmeli ale kopírovať podobu mestského erbu.

     Súťažné práce hodnotila odborná porota zložená zo skúsených odborníkov. Kategóriu najmodernejší erb sa podarilo vyhrať. našim žiačkam Sofii Zniszczolovej a Tamare Begeniovej zo 4.A

     Tri víťazné školy už majú svoje erby namaľované na stenách škôl, aby sa nádejní výtvarníci mohli svojimi dielami pochváliť ostatným. Maľby na stenách škôl vznikli vďaka dobrovoľníkom a to Viktorovi Feherovi a jeho profesionálnemu tímu, ktorý tieto obrázky prekreslil bez nároku na honorár.

     Našim žiačkam ešte raz srdečne blahoželáme a ďakujeme!

https://www.kosice.sk/clanok/tri-najkrajsie-navrhy-erbu-kosic-uz-zdobia-steny-zakladnych-skol-v-meste

 

Projekt – VYTIAHNIME DETI VON

Dovoľte nám predstaviť nový projekt našej školy. Našim cieľom je renovácia staručkého átria školy. Radi by sme jeho priestory zútulnili zhotovením relaxačnej zóny – edukačné okienko, vonkajšie sedenie + stoly, výsadba zelene, maľby na zem… V tomto zdravom a útulnom prostredí na čerstvom vzduchu by mohla prebiehať výučba, krúžková činnosť, súťaže, práca s deťmi v ŠKD, atď. Žiaci by mali možnosť tráviť prestávky aktívne. O výške finančnej podpory tohto projektu z nadačného fondu Tesco rozhodnú zákazníci, ktorí budú hlasovať v obchodoch Tesco. Každý zákazník, ktorý od 20. januára do 16. februára 2020 nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón a smie ho vhodiť do hlasovacieho boxu projektu, ktorý chce podporiť. Za náš projekt máte možnosť hlasovať v predajni Tesco Košice Nad jazerom. V prípade otázok sa nebojte obrátiť na Vaše pani učiteľky.

Ďakujeme za každý hlas.

Výsledky TESTOVANIE 5 – 2019

Priemerná úspešnosť SR Priemerná úspešnosť školy Rozdiel
Slovenský jazyk 64,80% 72,40% 7,6
Matematika 63,40% 74,20% 10,8
100% úspešnosť – počet žiakov 90%   úspešnosť – počet žiakov
Slovenský jazyk 2 žiaci 8 žiakov
Matematika 4 žiaci 5 žiakov
viac ako 90% úspešnosť – p.ž.
Slovenský jazyk 4 žiaci
Matematika 9 žiakov

Snehuliak

V týždni od 16.12 do 20.12 prebiehala na našej škole po prvý krát súťaž o najkrajšieho snehuliaka. Školské chodby zdobilo 78 snehuliakov vyrobených z rôznych materiálov. Na prvom stupni bolo vystavených 59 snehuliakov a na druhom stupni ich bolo 19. V stredu prebiehalo hlasovanie zástupcov tried za najoriginálnejšieho snehuliaka.

Na prvom stupni sa na 3. mieste umiestnil Jakub Takács a Martin Knotek zo 4.B triedy, na 2. mieste sa umiestnili Alexa a Félix Kompiš z 1.A triedy a na 1. mieste sa umiestnila Michaela Kukučková z 2.B triedy.

Na druhom stupni sa na 3. mieste umiestnili Natália Šusterová a Karin Debnáriková z 9.B triedy, na 2. mieste sa umiestnila Viktória Marcišinová z 5.A triedy a s rovnakým počtom bodov sa na 2. mieste umiestnila Sofia Retterová zo 6.B triedy. Na 1. mieste sa umiestnila Sandra Pallaiová z 8.A triedy.

Víťazom gratulujeme!

Mikuláš

V piatok 6.12.2019 sa na elokovanom pracovisku v Poľove uskutočnilo tematické vyučovanie na tému Mikuláš . Počas celého dňa sa žiaci na hodinách slovenského jazyka a matematiky venovali Mikulášskym úlohám, ktoré ich svojou rozmanitosťou upútali. Všetky predmety boli tematicky venované tejto téme a obohatené riešením úloh z pracovných listov. Navštívil nás aj samotný Mikuláš, ktorý bol veľkým prekvapením dňa a počas jeho návštevy deti v rámci výchovných hodín ukázali svoj talent v speve, tanci a kreslení.

Mgr. Eliška Pčolinská