DofE Ceremónia

Dňa 3. septembra 2019 sa konalo v kaštieli v Hanušovciach nad Topľou  slávnostné odovzdávanie bronzových a strieborných cien programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) na Slovensku. Na najväčšej ceremónii DofE na východe Slovenska si svoje medzinárodné ocenenie prevzalo vyše 300 mladých ľudí.Pokračovanie

Oznam pre rodičov

Úhrada ZRŠ v šk. roku 2019/2020 sa uskutoční bankovým prevodom na účet ZRŠ.

Informácie k schválenej platbe vo výške 20 € na rodinu budú oznámene prostredníctvom návratky, ktorú dostane každý žiak od triedneho učiteľa. V návratke je uvedené číslo bankového účtu a jedinečný variabilný symbol, ktorý slúži na identifikáciu platby.

Po uskutočnení platby prosíme o vyplnenie návratky a odovzdanie triednemu učiteľovi.

Platbu je potrebné uhradiť najneskôr do 30.10.2019.

Ponuka krúžkov

Futbal 7.-9r. Mgr. Igor Minčík
Krok za krokom Arizonky 1.-4.r. Zuzana Rusnáková
Slovenčina hrou 5.-6.r. Mgr. Mária Pastirčáková
Mladý reportér 5.-9.r. Mgr. Mária Pastirčáková
Krížom krážom 4.-6.r. Mgr. Tkáčová Marianna, PhD.
Angličtina hrou 6.r. Mgr. Ivana Šestáková
Angličtina hrou 5.r. Mgr. Ivana Šestáková
Fitness 5.-9.r. Mgr. Katarína Žáková
Cvičenie s najmenšími 2.r. Mgr. Stanislava Kušnírová
Loptové hry hádzaná 1.r. Mgr. Erik Ľoch
Loptové hry hádzaná 2. r. Mgr. Erik Ľoch
Loptové hry hádzaná 3.r. Mgr.Erik Ľoch
Loptové hry hádzaná 4.r. Mgr. Erik Ľoch
Loptové hry hádzaná chlapci 5.-9.r. Patrik Hruščák
Loptové hry hádzaná dievčatá 5.-9.r. Ria Solariková
Tvorivé dielne 1.-4.r. PaedDr. Iveta Onderová
Tvorivé dielne 5.-6.r. PaedDr. Iveta Onderová
Výtvarné umenie 1.-4.r. Mgr. Stanislava Kušnírová
Angličtina hrou 4.r. Mgr. Stanislava Kušnírová
Mladý spevák,speváčka 1.-9.r. Zuzana Rusnáková
Matematika hrou 6.B,C Mgr. Eva Gomolčáková
Lego krúžok 1.-4.r. Marek Kováč

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

Vážení rodičia, milí žiaci,

slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 na Základnej škole, Bernolákova 16 v Košiciach začína 2.9.2019 v pondelok o 8:00 hod. v átriu školy.

V elokovanom pracovisku ZŠ Dolina 43, Poľov je začiatok o 9:00 hod.

Dôležitý oznam pre stravníkov

Stravník je povinný sa ráno pri vstupe do školy prihlásiť do dochádzky vlastným čipom.

Bez zaevidovania mu nebude vydaný obed!!!

Nakoľko sa jedná o obedy hradené štátom /úplne alebo čiastočne/, dochádzka bude kopírovaná do systému školskej jedálne a obedy sa budú pripravovať iba deťom, ktoré sú prítomné na vyučovaní. Ak žiak nepoužije pri vstupe čip na zaznačenie v dochádzke, pre školskú jedáleň je to signál, že nie je prítomný na vyučovaní, teda mu nebude pripravený obed. V prípade, že si stravník neprosí v daný deň obed aj keď je prítomný v škole je nutné obed odhlásiť, tak ako to bolo zvykom doteraz.

Ďakujem za pochopenie a spoluprácu.

ZMENA ZVONENIA

Informácie o zmene zvonenia v školskom roku 2019/20 nájdete  TU

STVÁRNI KNIHU

V máji 2019 sa žiaci 5-8. ročníka zapojili do celoslovenskej súťaže Stvárni knihu. Bol to štvrtý ročník súťaže, ktorej vyhlasovateľom a organizátorom bol Kreatívny Klub Luna, Bratislava.
Škola prihlásila do súťaže sedem prác, ktoré stvárnili rôzne literárne diela. 3D modely dosiahli veľký úspech a odborná porota, ktorú tvorili: akademický maliar, výtvarníci, šéfredaktori či riaditeľka Staromestkej knižnice, mala veľmi ťažkú úlohu. Slávnostné vyhodnotenie sa konalo 20.6.2019 v Zichyho paláci v Bratislave. Pokračovanie

DofE cvičná expedícia

Členovia organizácie DofE: Sárka, Vivka, Vaneska, Kika, Barborka, Riško sa so svojou vedúcou Mirkou Kucikovou podujali na cvičnú expedíciu, ktorej základom bolo zvládnuť peší presun so svojim nevyhnutným vybavením na prežitie v prírode v batohu na chrbte, založiť si tábor, pripraviť teplé jedlo a prenocovať pod krásnou nočnou oblohou. Aj v spolupráci s pani učiteľkou Hakalovou absolvovali niekoľkotýždňovú prípravu ako bezpečnostné pravidlá pobytu v prírode, zásady orientácie v priestore, plánovanie trasy, stavanie tábora, príprava jedla v prírode, budovanie tímu, zásady prvej pomoci, postupy v núdzových situáciách, ochrana životného prostredia… Cvičná expedícia bola príprava na dobrodružnú expedíciu, ktorá ich čaká už o chvíľu 🙂

Edukačná aktivita pre I. a II. st. ZŠ „Zásady slušného správania“

Dňa 20.06.2019 žiaci 9. a 8. ročníka predviedli žiakom I. a II. stupňa edukačný program pod názvom „Zásady slušného správania“.
Dňa 21.06.2019 žiaci 9. a 8. ročníka predviedli tento edukačný program deťom v MŠ Šafárikova Košice.
Program pozostával z prezentovania rôznych životných situácií na ulici, v škole, v prírode, v dopravných prostriedkoch…, s ktorými sa stretávame každý deň. Žiaci spoznávali zásady slušného
správania sa a mali pochopiť, ako v rôznych situáciách ľudsky a slušne reagovať.Pokračovanie