Aktualizácia Školského semaforu

V nadväznosti na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 na Slovensku a zmenami opatrení nám dovoľte Vás informovať, že prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení vrátane špecifík dodržiavania protipandemických opatrení v školskom prostredí, sa zatiaľ nemenia. Školy, školské zariadenia a ich prevádzka sa teda naďalej riadia manuálom ŠKOLSKÝ SEMAFOR, ktorý bol aktualizovaný dňa 26. 11. 2021 z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia nového rozhodnutia ministra. 

Školský semafor nájdete na webovej stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/.

Oznam – povinnosť nosiť rúško

V nadväznosti na vyhlášku ÚVZ SR č. 262/2021, ktorá vstúpila do platnosti vo štvrtok – 25. 11. 2021 – oznamujeme rodičom a žiakom, že sú žiaci POVINNÍ NOSIŤ RÚŠKO vo všetkých priestoroch školy a exteriéri školy  .

„Koľko lásky sa zmestí do balíčka“

Projekt, ktorý upriamuje našu pozornosť na našich starkých v zariadeniach pre seniorov. Jedná sa o prípravu milého balíčka, v ktorom môže byť: niečo sladké (keksík, perníčky, cukríky, DIA sladkosti, ovocné detské taštičky…), niečo hrejivé (káva, ovocný čaj, cappuccino, horúca čokoláda, bylinný čaj…) a niečo od srdca (ručne kreslená pohľadnica, plyšový macko, soška anjelika, šálka, vianočná dekorácia) zabalené v Mikulášskom balíčku, ktorý poteší babičku, alebo deduška v domove dôchodcov.
Balíčky budú odovzdané

Termín: 3.12.

Koordinátor: Mirka Kuciková, Lenka Albrechtová Múdra

Vianočná pohľadnica pre policajtov, hasičov, záchranárov

Ministerstvo vnútra SR vyslalo školám prosbu, aby deti zobrali do rúk farbičky, fixky či štetce a nakreslili pre záchranné zložky zimné obrázky, vianočnú atmosféru. Motív môže byť spojený s prácou polície, hasičov, horských záchranárov, športovcov zo Športového centra polície alebo so štvornohými pomocníkmi – služobnými psami a koníkmi. Vybrané kresby budú rozposielať známym, priateľom a kolegom v oblasti záchranných zložiek ako vianočné pozdravy. Všetky výtvory odmenia aspoň maličkosťou s logom MV SR, vybrané námety ocenia väčšími darčekmi.

Termín: do 23.11. 2021

Zodpovedná: Mirka Kuciková

Ceremónia DofE

Dňa 4. 11. 2021 sa absolventi programu DofE našej školy zúčastnili online slávnostného programu, kde ich celoročnú prácu vyzdvihli významné osobnosti nielen slovenského štátneho systému. Sme na týchto žiakom právom hrdí: Natálka Sakmáryová, Miška Gallerová, Romanka Holubová, Jurko Kramár, Bianka Matkobišová, Sandra Pallaiová, Sandra Kurucová, Lucka Čulíková, Laura Bradová

VIAC AKO NI(C)K

Pomáhame chrániť deti v ohrození
Násilie, s ktorým sa deti stretávajú, môže mať veľa podôb. Od šikany, zosmiešňovania, ponižovania,
kyberšikany cez vyhrážanie, bitie, týranie, či sexuálne násilie. Ochrániť ich dokáže len rýchly a účinný zásah.
Takúto pomoc deťom ponúka Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K. Je bezplatná a
funguje nepretržite 24 hodín denne/ 7 dní v týždni.
Národná linka na pomoc deťom VIAC AKO NI(C)K funguje na štyroch základných pravidlách: súkromie, dôvera,
riešenia a zodpovednosť. Vyškolení odborníci dokážu prostredníctvom bezplatnej online komunikácie
poskytnúť deťom rýchlu a adresnú pomoc, poradenstvo alebo podporu. Spojiť sa s nimi je možné cez chat na
webovej stránke www.viacakonick.sk alebo cez mobilnú aplikáciu. Výhodou týchto nastavení je
predovšetkým jednoduché ovládanie, dostupnosť a tiež funkcia rýchleho zatvorenia, teda okamžitého
ukončenia komunikácie a vymazanie histórie. Dieťa, ktoré sa cíti byť ohrozené, sa rovnako môže zveriť so
svojím problémom a žiadať o pomoc aj prostredníctvom e-mailu na adrese pomoc@viacakonick.gov.sk.
Dôvera je na prvom miestePokračovanie

Vyhodnotenie TEKVICIÁDY

V tomto školskom roku žiaci priniesli 91 tekvíc.  O víťazoch rozhodli zástupcovia tried  školského parlamentu.  Bolo to pre nich isto veľmi ťažké, no zvládli to na jednotku J.

Za 1. stupeň:

1 . miesto             Sebastián Benhatchi              IV.B
2. miesto               Kristína Bačová                      IV.C
3. miesto               Dorota Haas.                          I.B

Za 2. stupeň:

1. miesto              Laura Pohlyová                       VIII.A
2. miesto               Mathias Benhatchi                   VI.A
3. miesto               Paulína Pastuchová                 V.A

Srdečne blahoželáme víťazom a všetkým zúčastneným.

Aj vďaka Vám, chodby našej školy na pár dní ožili  oranžovou farbou a mali halloweensku atmosféru.

Dobrovoľnícka aktivita

Dňa 30. 10. sa   žiaci deviateho ročníka a zároveň členovia programu DofE na našej škole zúčastnili vo svojom voľnom čase prázdnin v rámci svojich dobrovoľníckych aktivít pod vedením pani učiteľky Mirky Kucikovej a n.o. Trash Heroes Košice a save-nature-civas akcie „Zber odpadu“ v mestskej časti Ťahanovce a tak prispeli aspoň troškou k zlepšeniu svojho okolia. Nejedná sa o poslednú akciu a tešíme sa na ďalšie. Žiakom a dobrovoľníkom patrí veľké ďakujeme. Pokračovanie

O2 Športovuá akadémia Mateja Tótha

Vážení rodičia, kolegovia a milí žiaci,

naša základná škola   ZŠ Bernolákova 16, Košice, je zapojená do celoslovenskej súťaže, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na svojej pôde, a to na jeden školský rok zadarmo.

Preto vás vyzývame, urobte dobrú vec a hlasujte za našu školu na stránke www.akademia.o2.sk.

Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu má naša základná škola.

HLASUJTE: https://www.akademia.o2.sk/hlasovanie/10778

Leták – pdf

Každý deň môžete dať jeden hlas práve našej škole, zapojte všetkých členov svojej rodiny, kamarátov ……

V mene žiakov našej školy vám ďakujeme.

 

PaedDr. Mária Blanárová

riaditeľka školy