Informácie – koronavírus

Vážení rodičia,

vedenie Základnej školy Bernolákova 16 v Košiciach vydáva toto usmernenie z dôvodu zabezpečenia opatrení na zamedzenie šírenia prenosných ochorení. Základná škola sa riadi usmernením hlavného hygienika Slovenskej republiky, Usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Usmernením mesta Košice a Oddelenia školstva Magistrátu mesta Košice.

Pokračovanie

Koronavírus – usmernenie

Slovenská republika podrobne sleduje situáciu najmä v štátoch Európskej únie týkajúcu sa respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 a je pripravená ju zvládnuť v prípade, že na našom území bude potvrdený jeho výskyt. Situácia je pod kontrolou a v súčasnosti sa uskutočňujú všetky preventívne opatrenia s cieľom maximálnej ochrany ľudí.
Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie – vírusovú pneumóniu. Ide o kvapôčkovú infekciu. Všeobecné príznaky virózy, respektívne klasických respiračných ochorení, napríklad aj klasickej chrípky sú – teplota nad 38 °C, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Inkubačný čas pri tomto koronavíruse sa uvádza doba 2 až 14 dní. V priemere je to 6 dní.Pokračovanie

Daruj rodine zemiak

Na pôde našej školy vyhlasujeme zbierku „Daruj rodine zemiak.“ Deti môžu doniesť do školy jeden zemiačik (alebo ak chcú, môžu aj viac). Zemiačiky môžu deti nosiť cez veľkú prestávku do kabinetu pani učiteľky Kucikovej – do kabinetu HUV. V spolupráci s charitou máme vybraných 5 rodín v hmotnej núdzi, ktorým chceme tieto zemiaky posunúť. Zbierka potrvá od 9.3. do 16.3.2020.

Ďakujeme za rodiny!

POĎAKOVANIE

Dobrý deň,                                               

pred nedávnom sa ukončilo v obchodnom centre Tesco napínavé hlasovanie na podporu nášho projektu, ktorý poslúži renovácii nášho školského átria. Chceli by sme sa poďakovať Vám všetkým, ktorí ste prispeli aspoň jedným žetónikom do tohto hlasovania. Za pomoc ďakujeme starostovi mestskej časti Terasa a starostovi mestskej časti KVP. Naša vďaka patrí aj trénerovi, Erikovi Ľochovi a jeho spoluhráčom hádzanej. Ďakujeme mnohým žiakom, najmä žiakom IX. B triedy – Natálke Šusterovej, Karin Debnáriková a Adriánovi Mitrovi, IX. A triedy – Martinovi Hradickému a Tobiasovi Kistymu, VIII. A triedy – Sandre Pallaiovej, Kornélii Výrostkovej, VI. C triedy – Mirke Maletovej a Viki Lindvaiovej. Rovnako ďakujeme VI. A –  Riškovi Molčanovi a mnohým ďalším deťom na prvom stupni, najviac žiakom IV. C a IV. A triedy.Pokračovanie

2%

Dôležité upozornenie ku 2 % z dane FO a PO

Vážení rodičia, z dôvodu aktuálnej situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 bol prijatý zákon, ktorým sa predlžujú niektoré termíny (pre zamestnancov a zamestnávateľov na doručenie dokladov) na obdobie po skončení pandémie:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (2% resp. 3%) môže FO a PO podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

V prípade, ak máte záujem darovať 2 % z dane našej škole, môžete potvrdenie odoslať na daňový úrad a scan zaslať triednej učiteľke alebo doručiť priamo do školy s označením triedy, ktorej chcete venovať 2 % z dane v čase od 8:00 – 13:00.

Za pomoc všetkým ďakujeme J.

Vážení rodičia a priatelia našej školy,

celoročne pracujeme na zlepšení a skvalitnení výchovno-vzdelávacieho procesu Vašich detí a opäť je čas, kedy im môžete pomôcť aj Vy. Prostredníctvom občianskeho združenia „Združenie rodičov pri Základnej škole na Bernolákovej ul. č. 16 v Košiciach“,  ktoré aktívne spolupracuje s našou školou, môžete prispieť poukázaním 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2019. Poukázaním 2% podporíte predovšetkým triedu, ktorú Vaše dieťa navštevuje.

V prípade, že sa rozhodnete poukázať nám 2% poprosíme Vás odovzdať vyplnené nižšie uvedené formuláre triednej učiteľke Vášho dieťaťa.

Za podporu Vám vopred ďakujeme.

Na stiahnutie: Vyhlásenie-pdf, Potvrdenie-pdf

Poďakovanie


Prichádzajú nám poďakovania za pomoc ostatným. Ďakujeme Vám, je to naša spoločná práca. 

Valentínska pošta

Dňa 14. februára chodil po chodbách našej školy Amor so svojimi pomocníčkami. Ich úlohou bolo, aby sa ku každému dostala valentínska pošta. Amorkovia rozdávali prekrásne valentínky, ktoré naši žiaci s láskou napísali, aby niekoho potešili a vyčarili úsmev na tvári. Takto sme si navzájom spríjemnili valentínsky deň, ktorý bol plný lásky a radosti.

Školský parlament, pod vedením p. učiteliek Vaskovej, Šárikovej, Kušnírovej. Pokračovanie

Číslovky a slovné druhy.

Na hodinách slovenského jazyka sa žiaci siedmeho ročníka, pod vedením p. uč. Tatiany Vaskovej popasovali s úlohou tvorby náučných obrazov na tému číslovky a slovné druhy. Okrem definície poučiek si svoje obrazy esteticky skrášlili podľa svojich predstáv a doplnili ich aj  zaujímavými príkladmi. Spojili tak zábavu s učením.

Kreatívnou formou si tak lepšie osvojili a zapamätali gramatické pravidlá a zároveň si aj vyzdobili svoju triedu.  Takto vyzerajú práce: