PONUKA KRÚŽKOV V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

Loptové hry Ber 5. roč.
Mgr. S. Payer
streda

 

Futbal Ber 7.- 9. roč.
Mgr. I. Minčík
streda

 

Bedminton Ber 5.- 9.
Mgr. I. Frankovská
štvrtok

Stolný tenis Ber 3. – 9.
Mgr. I. Frankovská
utorok

Angličtina hrou Ber 4. ročník
Mgr. S. Kušnírová
streda

Angličtina hrou Ber 5. roč.
Mgr. I. Šestáková
streda

 

Angličtina hrou Ber 7.-8. roč.
Mgr. I. Šestáková
streda

Divadlo a herectvo Ber
Mgr. M. Pastirčáková
pondelok

Krok za krokom Arizonky
Z. Rusnáková
streda

Cvičenie s najmenšími Ber
Mgr. S. Kušnírová
pondelok

Fitness Ber
Mgr. K. Žáková
utorok

Tvorivé dielne Ber
PeadDr. I. Onderová
pondelok – utorok

Turistika Ber
RNDr. A. Hakalová
sobota/1 x mesiac

Loptové hry hádzaná Ber 6.-9.roč.
Ľ. Girdasovová
štvrtok

Krížom krážom Ber 4.-5. roč.
Mgr. T. Vasková
utorok

Krížom krážom Ber 6.-7. roč.
Mgr. M. Tkáčová
utorok

Loptové hry hádzaná Ber žiaci
tréner
pondelok

Loptové hry hádzaná Ber žiačky
tréner
streda

POPLATOK: Žiak, ktorý odovzdá vzdelávací poukaz za jeden krúžok platí, 2,-€. Bez poukazu 4,-€. Za každý ďalší krúžok žiak platí 11,-€.

LEGO KRÚŽOK I. stupeň
odb. pracovník
piatok
Poplatok : 130,-€/rok (registrácia online)

Internetový krúžok 5.-6. ročník
Ing. Varga
streda od 3.10.2018 od 14.00 do 15.30 hod.
Tento krúžok je poskytovaný bezplatne v rámci projektu IT ACADEMY.

Podobnosti o kružku (pdf)

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

Vážení rodičia, milí žiaci,

slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 na Základnej škole, Bernolákova 16 v Košiciach začína 3.9.2018 v pondelok o 8:00 hod. v átriu školy. V elokovanom pracovisku ZŠ Poľov je začiatok o 9:00 hod.

(Aktuálny rozvrh nájdete TU) Zoznamy žiakov 1. a 5. ročníka ->

Pokračovanie

Cestovateľ

ces004Žiaci navštevujúci krúžok Cestovateľ – bádateľ po celý rok nelenili. Minulosť spoznávali aj vďaka tvorivej práci. Od života v praveku sa dostali až k vytvoreniu vysnívaných hradov, pričom museli myslieť aj na ich bezpečnosť v podobe pevných hradieb. Nakoniec sa vcítili aj do kože remeselníka. Vytvorili si vlastný cech a výrobky, ktoré si navzájom predávali na trhu. Po tom všetkom sa nakoniec spoločne zabávali na cechovej hostine. Pokračovanie

Celomestská dejepisná súťaž

cds001Žiaci 5. až 8. ročníka sa počas celého školského roka zapájali do Celomestskej dejepisnej súťaže pod vedením p. uč. Tkáčovej. Riešili úlohy o Košiciach, pričom navštívili aj nejedno múzeum, kde ich čakali neľahké otázky. Po niektorých exkurziách nasledovala i sladká odmena. 6. Etáp ale uplynulo a 14.5.2018 nastalo vyhodnotenie súťaže. Družstvá 5. – 7. ročníka úspešne zvládli všetky úlohy na plné počty a tak sa ocitli na prvých miestach. Pokračovanie

3D modely literárnych diel

davNa hodinách slovenčiny sa žiaci troch tried siedmeho ročníka, pod vedením p. uč. Tatiany Vaskovej, museli popasovať s úlohami, ktoré ale zvládli bravúrne. Cieľom ich práce bolo vytvoriť 3D modely literárnych diel z tém fantasy literatúra, western, robinsonáda a detektívka. Pokračovanie

BOTANIKIÁDA

 

 

9. ročník projektu Botanikiáda niesol podtitul „Botanika na tanieri“. Objavovanie rastlín bolo také zaujímavé ako bádanie v minulých ročníkoch.
Aprílového online kola sa zúčastnili všetci naši piataci. V teste s 20 otázkami sa najviac darilo Eve Krajčiovej, Kataríne Libovej, Nine Kováčikovej z V.A. Regionálneho kola 16. mája v Botanickej záhrade v Košiciach sa zúčastnili dve žiačky E. Krajčiová a N. Kováčiková. Evka s plným počtom dosiahnutých bodov bola vyhodnotená medzi štyrmi najúspešnejšími účastníkmi Botanikiády. Srdečne blahoželáme!

RNDr. Anna Hakalová

Veľká noc

Veľká noc v 2.A – trochu inak…

 Žiaci 2.A triedy pod vedením tr. uč. PaedDr. Petrekovej sa zapojili do medzinárodného projektu o Veľkej noci. Naši partneri boli z Poľska:  Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Iłłakowiczówny 13,    40-134 Katowice  a z Českej republiky: ZŠ Dr. Edvarda Beneše, nám. Jiřího Berana 500, 196 00  Praha 9 – Čakovice.Pokračovanie

Hovoríme o jedle

davV 2.A sa hovorilo o jedle…

Žiaci 2.A triedy pod vedením tr. uč. PaedDr. Beáty Petrekovej sa zúčastnili súťaže „Hovorme o jedle“.  Táto súťaž je jednou z aktivít V. ročníka týždňa Hovorme o jedle, ktoré sú venované problematike potravín a výživy. Organizátormi súťaže sú Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o., Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava. Cieľom súťaže je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.

Pokračovanie

OZNAM – ORGANIZAČNÁ ZMENA

Vážení rodičia, dovoľte aby sme Vás informovali o organizačnej zmene na našom pracovisku. Dňa 10.4.2018 pán Mgr. Ivan Vydra požiadal o uvoľnenie z funkcie k 16.4.2018. Dňom 18.4.2018 bola poverená vedením základnej školy PaedDr. Mária Blanárová.