AKADÉMIA

akademia_page_4

V programe bohatom na hovorené slovo, tanec, divadielko, či muzikál sa predstavilo takmer 200 účinkujúcich, žiakov našej školy. Pokračovanie

Klokanko a Klokan

Dňa 22.marca 2010 sa na našej škole uskutočnila medzinárodná súťaž Matematický klokanko a klokan. Tejto súťaže zúčastnilo spolu 72 žiakov. Žiaci si overili svoje logické myslenie a matematické zručnosti v zaujímavých matematických úlohách. Pokračovanie

DANCE WORLD 2010

Dňa 10.3.2010 sa deti z tanečno-pohybového krúžku MINI DANCE pod vedením p.uč. Mgr. Z. Vidašičovej a tanečného krúžku ARIZONKY pod vedením vych. ŠKD Z.Rusnákovej, zúčastnili súťaže DANCE WORLD 2010 v Spoločenskom pavilóne na Terase, ktorú usporiadali pracovníci CVČ TECHNIK. ARIZONKY si s choreografiou ÚSMEV vytancovali 3. miesto v kategórii. Foto tu.

ŠvP – Palcmanská Maša

102_4319.jpg
Žiaci 2.A, 4.B a 4.C sa zúčastnili ŠvP v prostredi Slovenského raja – Palcmanská Maša.
Fotografie najdete tu.

Planéta pre malého princa

5.A trieda pod vedením p. uč. Spišiakovej sa formou výtvarného projektu zúčastnila súťaže „Planéta pre malého princa“
 dalkia

Práce z iných škôl si pozrite tu

AKADÉMIA

PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA MATIEK SA DŇA 5.5.2009 O 17.00 HOD. USKUTOČNILA AKADÉMIA V KTOREJ SAMOZREJME ÚČINKOVALI VAŠE DETI.  FOTOGRAFIE NÁJDETE V GALÉRII.

Akadémia

Akadémia