Zavítal k nám Mikuláááášššš!!!

V pondelok ráno 6.12.2021 zavítal na našu školu Mikuláš spolu s čertmi a anjelikom.

Sviatok svätého Mikuláša je krásnym zvykom a tradíciou všade na svete a neobišiel ani našu školu.

Spoločne zisťovali, či sme boli poslušní po celý rok. Mikuláš obdaroval deti sladkými darčekmi.

Poprial nám zdravie, šťastie, lásku, pokoru a krásne nastávajúce vianočné sviatky.

Takto nám svätý Mikuláš spríjemnil tento prekrásny deň a potešil nás svojou prítomnosťou a radosťou.

Školský parlament

Poďakovanie

Veľké ďakujeme za túto obrovskú nádielku žiakom zo ZŠ Bernolákova 16 Košice a drobcom zo školy v Poľove. Je to pre útulok veľká pomoc.
Ďakujeme z celého srdca za útulkáčikov. ❤

Daruj zemiak

Akciou „Daruj zemiak“ pomáhame rodinám v hmotnej núdzi v Košiciach potravinovou zbierkou. Ak každý žiačik donesie hoci len jeden jediný zemiačik, spolu budeme veľmi štedrí. Zapojili sa žiaci celej školy, aj priatelia z okolia školy .

Koordinátor: Kuciková a žiaci 9. ročníka DofE

Vianočná pošta pre seniorov

akcia: Vianočná pošta pre seniorov
kedy: december 2021
kto: všetky oddelenia ŠKD
a p.uč.Vančová vrámci VYV
žiaci 1.-4.ročníka – počet 120
cieľ: Akcia vrámci čitateľskej gramotnosti s cieľom rozvíjať prosociálne správanie.
Text: 
Lepené, kreslené, vystrihnuté. . . Všetky vyrobené s láskou.
Už 3.rok sa zúčastňujeme milej akcie Vianočná pošta pre seniorov.
Každý si spája Vianoce s niečím iným. Pre seniorov to je aj pohľadnica.
Tentoraz sme posielali naše vianočné priania do Rožňavy, Vrútkov a Jaslovských Bohuníc.
Veľké ďakujem patrí predovšetkých všetkým pani vychovávateľkách a pani učiteľke Vančovej.
Krásne sviatky 

S odpadom sme si sadli

Cieľom je naučiť deti viac o ekológii, nadchnúť ich pre ochranu životného prostredia a ukázať im, aké pekné a užitočné veci sa dajú urobiť z plastov, ktoré správne separujeme. 

 

Úloha pre školu:so žiakmi zorganizovať upratovanie okolia školy a vyzbierané smeti správne vyseparovať. Odoslať fotku alebo video s vrecami odpadu. Vybrané školy získavajú estetické plastové sedačky.

 Zúčastnili sa žiaci 9. ročníka – členovia DofE pod vedením pani učiteľky Kucikovej, naše milé kolegyne z prvého stupňa a jednotlivci z celej školy.

Zbierka pre mamku Anku

Máme NEUVERITEĽNÝCH RODIČOV A KAMARÁTOV školy ❤️. Zbierka pre mamku Anku s troma drobcami, ktorá žije v krízovom centre Svetielko v Prešove dopadla neuveriteľne. Pomohli sme nielen mamke Anke s drobcami. Táto malá zbierka jednej rodinke sa vďaka rodičom našej školy stala veľkou a pomohli sme aj ďalším žienkam s podobným osudom v krízovom centre v PO.

Ďakujeme všetkým rodičom z Košíc ❤️, každej jednej milovanej žienke zo školy, zo šk. jedálne ❤️, mamkám z Poľova ❤️, vďaka patrí aj špeciálnej komunite mimo školy…
Koordinátor: Mirka Kuciková

Koľko lásky sa zmestí do balíčka

Projekt „Koľko lásky sa zmestí do balíčka“ prebiehal koncom mesiaca november 2021. Stredobodom tohto celoslovenského projektu sú staručkí obyvatelia v zariadeniach pre seniorov. Jednalo sa o prípravu milého balíčka, v ktorom mohlo byť: niečo sladké (keksík, perníčky, cukríky, DIA sladkosti…), niečo hrejivé (káva, čaj, cappuccino…) a niečo od srdca (ručne kreslená pohľadnica, drobný plyšáčik, šálka, vianočná dekorácia…) zabalené v Mikulášskom balíčku, určenom pre babičku, alebo deduška v domove dôchodcov. Zapojili sa nielen žiaci a rodičia našej školy, ale priatelia z blízkeho a širokého okolia.

Koordinátor: Lenka Albrechtová – Múdra, Miriam Kuciková