Zápis do 1. ročníka

Pozývame Vás na zápis Vášho dieťaťa do 1. ročníka  v dňoch

18.1.2013 (piatok od 14.00 do 18.00 hod.)

19.1.2013 (sobota od 8.00 do 12.00 hod.) 

K zápisu je potrebné doniesť:
– rodný list dieťaťa
– občianský preukaz zákonného zástupcu

PRERUŠENIE ŠTRAJKU

Vážení rodičia, z dôvodu začatia jednania vlády SR so školskými odbormi ohľadom financovania školstva  sa štrajk 28.11.2012 o 18.00 hod. prerušuje. Na základe tejto skutočnosti od štvrtka 29.11.2012 od 8.00 hod. bude na našej škole opäť prebiehať vyučovanie podľa platného rozvrhu vrátane ŠKD ako aj  popoludňajšej záujmovej krúžkovej činnosti.

ŠTRAJK

Vážení rodičia, z dôvodu vyhlásenia ostrého štrajku zamestnancov školstva Vám oznamujeme, že od 26.11.2012 až do odvolania nebude prebiehať vyučovanie ani činnosť ŠKD.

Stravovanie detí si počas štrajku zabezpečia zákonní zástupcovia individuálne v školskej jedálni podľa podmienok nahlasovania a odhlasovania obedov. Deti  školská jedáleň odhlásila počas trvania celého štrajku , ale  ak majú rodičia záujem môžu svoje deti prihlásiť osobne, alebo telefonicky č.t.64 22 495 každý deň ráno do 8.00 hod. na stravu

Prosíme Vás, aby ste na našej  webovej stránke sledovali informácie o priebehu štrajku, jeho ukončení a následnom obnovení vyučovania.

Za pochopenie a Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.

(Ne)bezpečný internet

Žiaci 8.A triedy pripravili v rámci TÝŽDŇA  PROJEKTOV O BEZPEČNOSTI  NA INTERNETE   vyhláseného neziskovou organizáciou Indícia a nadáciou  zábavno-súťažné dopoludnia  pre žiakov  od 24. -29.10.2012 v priestoroch 8.A triedy. Pokračovanie

Zapni vypni počítač

Elokované pracovisko Kvietok uskutočnilo  od 15.9. – 15.10.2012 PC grafickú súťaž. Téma  1.kola bola: „ Môj najkrajší zážitok z prázdnin“.

Súťažiaci súťažili v dvoch kategóriách: 1.kat. 1.-4.ročník a 2.kategória 5.-9.ročník.

Súťaže sa zúčastnilo celkom 91 žiakov z 13  ZŠ (1.kat. 52 žiakov, 2.kat. 39 žiakov).Pokračovanie

Plavecký výcvik

Žiaci tretích ročníkov  v školskom roku 2012/2013 absolvovali Základný plavecký výcvik v Základnej škole na Trebišovská ul. od 10.septembra 2012 do 5.10.2012. Pokračovanie