Informačno – propagačná akcia


PROJEKT – prezentácia from ZŠ Bernolakova on Vimeo.

Triedny aktív za 1. štvrťrok šk. roka 2013/14

na ZŠ Bernolákova 16 v Košiciach

Pri príležitosti vyhodnotenia výchovno – vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok šk. roka 2013/14 sa na našej škole uskutočnila informačno-propagačná akcia na ktorej sme formou rozhlasovej relácie a filmu vytvoreného z fotografií vyučovacích hodín informovali rodičov o aktivitách prebiehajúcich na škole v rámci projektu:

„ Modernizáciou vzdelávacieho procesu bližšie k potrebám našich žiakov“.

Učíme sa v múzeu

Exkurzia do Východoslovenského múzea pre 5. ročník:

Učíme sa v múzeu

Dňa 15. novembra 2013 žiaci V.A navštívili Východoslovenské múzeum v Košiciach.

Na úvod si prezreli prírodovednú expozíciu „Príroda Karpát“. Videli horniny a minerály, skameneliny nájdené na Slovensku, živočíšstvo a rastlinstvo Karpát. Ich pozornosť bola zameraná na rastliny a živočíchy žijúce v lese.Pokračovanie

Roadshow Moderný učiteľ

Roadshow Moderný učiteľ vytvára priestor pre učiteľov, kde sa môžu prezentovať a rozprávať o tom, ako má dnes vyzerať škola, ktorá pripravuje žiakov na život v 21. storočí. Počas Roadshow majú možnosť stretnúť sa a vypočuť si, čo nové prináša svet moderných učiteľov, digitálnych technológií a moderných pedagogických metód. Roadshow sa koná každoročne na jeseň, a to vo viacerých slovenských mestách.
Pokračovanie

Halloween

V rámci projektu „Modernizáciou vzdelávacieho procesu bližšie k potrebám našich žiakov“ žiaci 3. B si koncom októbra 2013 pripomenuli sviatok Halloween známy predovšetkým v anglicky hovoriacich krajinách. Žiaci si na hodinu anglického jazyka priniesli kostýmy. Triedna učiteľka Gabriela Pellová spolu so žiakmi vyzdobili triedu v halloweenskom duchu.Pokračovanie

INTERNETOV-é deti

V rámci prevencie a bezpečnosti na internete  sa žiaci V.A triedy zúčastnili 26.9.2013 exkurzie INTERNETOV-é deti v OC Aupark na Námestí osloboditeľov v Košiciach.

Po príchode boli žiaci rozdelení do skupín v ktorých absolvovali jednotlivé aktivity zamerané na bezpečnosť na internete k témam: internet v živote detí,  fotografovanie a natáčanie videa, internetová komunikácia a sociálne siete, chat a chatovanie, diskusné fóra, blogy a blogovanie, nevhodný obsah na internete, kyberšikana a prevencia voči nej, škola a komunikačné technológie, závislosť.Pokračovanie

Prispôsobenie stavovcov rôznym životným podmienkam

Exkurzia pre 7. ročník: Prispôsobenie stavovcov rôznym životným podmienkam.

Dňa 4. októbra 2013 sa žiaci VII.A a VII.C zúčastnili exkurzie na Spiš: do ZOO v Spišskej Novej Vsi a Spišskej Kapituly.

V najmladšej ZOO na Slovensku si žiaci pozreli všetky pavilóny. Poznávali exotické druhy stavovcov: všímali si typické znaky jednotlivých druhov stavovcov, sledovali stavbu tela a znaky, ktorými sa živočíchy prispôsobili rôznym životným prostrediam, pozorovali znaky bylinožravcov, všežravcov a mäsožravcov, párnokopytníkov a nepárnokopytníkov.
Pokračovanie

Krúžkovanie vtákov

Environmentálna exkurzia pre 6. ročník:

Drienovec: Krúžkovanie vtákov

Dňa 25. septembra 2013 sa žiaci VI.A a VI.B zúčastnili environmentálnej exkurzie.

V ornitologickom stacionári Drienovec im pán ornitológ ukázal, akým spôsobom sa chytajú a krúžkujú vtáky. Predviedol im rôzne druhy vtákov, ktoré sa chytili do sietí. Vysvetlil im, ako sa zaznamenávajú údaje o vtáčích jedincoch získaných odchytom.
 Pokračovanie

Vzdelávania učiteľov – CLIL

V rámci vzdelávacích aktivít 3.1 a 3.2  boli na našej škole v auguste 2013 realizované vzdelávania  pedagogických zamestnancov zamerané na inováciu pedagogickej dokumentácie, metodík výučby a využívanie nových didaktických pomôcok v rámci metodiky CLIL a kurzy IT stredný a pokročilý stupeň.

Cieľom týchto aktivít bolo pripraviť pedagógov na tvorbu metodických materiálov, projektov, testov potrebných k vzdelávaciemu procesu s využitím metodiky CLIL a k využívaniu projektom získanej techniky.