Ocenenie

Mesto Košice udelilo Zuzane Koščíkovej žiačke 8.A triedy super ocenenie za školský rok 2012/2013. Toto ocenenie patrí každoročne jednému žiakovi , ktorý počas školského roku preukázal svoje mimoriadne schopnosti vo vzdelávacej oblasti. Je to žiačka, ktorá okrem výborných vzdelávacích výsledkov reprezentuje školu v rozmanitých vedomostných a umeleckých súťažiach a zároveň sa podieľa aj na kultúrnom dianí základnej školy. Ocenenie udelil primátor mesta Košice Mudr. Richard Raši, Phd., MPH.


Za pokladmi slovenskej prírody

Tak sa nazýva aktivita vytvorená v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorého cieľom je podporiť kvalitu vzdelávacích a výchovných programov v práci s mládežou a napomôcť výchove mladej aktívnej generácie.

Žiaci VI. A triedy spolu s triednou učiteľkou RNDr. Annou Hakalovou v dňoch 6. až 8. júna 2013 navštívia Národný park Slovenský raj, kde sa chystajú odhaľovať krásy slovenskej prírody, ale aj lepšie sa navzájom spoznať.

Komparo

3. mája 2013 sa 70 žiakov štvrtého ročníka našej školy zúčastnilo celoslovenského testovania štvrtákov KOMPARO. Žiaci dosiahli v testovaní z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, vlastivedy a všeobecných študijných predpokladov výborné výsledky. Dosiahnutými výsledkami sme sa zaradili medzi 25% najúspešnejších škôl. Získali sme certifikát z Examu. Testovania sa zúčastnilo 194 škôl na Slovensku.

Veselá krava

Dnes nás navštívila „VESELÁ KRAVA“, ktorá sa postarala o chutnú desiatu žiakov.

Ďalšie foto >>TU<<

Veselé príšerky

V mesiacoch marec – apríl 2013 žiaci našej školy na hodinách informatickej výchovy a informatiky súťažili v kreslení na PC. CVČ Domček vyhlásilo grafickú PC súťaž na tému „Veselé príšerky z cudzieho sveta“. Odborná porota vybrala 14 prác z 1.stupňa a 15. prác z 2.stupňa, ktoré postupujú do 1.kola v CVČ. Z nich niektorí žiaci budú pozvaní do 2.kola, kde preukážu svoju šikovnosť priamo v CVČ Domček a zmerajú si sily so žiakmi z iných škôl. Celkový víťaz bude vybraný verejným hlasovaním. Takže veríme, že našich žiakov podporíte. O spôsobe hlasovania Vás budeme informovať.

 

Najkrajšie práce školského kola si môžete pozrieť tu:  I. stupeň a II. stupeň

Akadémia 2013

14. marca 2013 sa uskutočnila SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA pri príležitosti 40. výročia školy.

Pozrite si fotoalbum >> tu.

 

Energie okolo nás – Dalkia

V školskom roku 2012/2013 spoločnosť Dalkia pripravila pre žiakov základných škôl na celom Slovensku už 8. ročník podujatia zameraného na ochranu životného prostredia.

FOTO