Halloween

V rámci projektu „Modernizáciou vzdelávacieho procesu bližšie k potrebám našich žiakov“ žiaci 3. B si koncom októbra 2013 pripomenuli sviatok Halloween známy predovšetkým v anglicky hovoriacich krajinách. Žiaci si na hodinu anglického jazyka priniesli kostýmy. Triedna učiteľka Gabriela Pellová spolu so žiakmi vyzdobili triedu v halloweenskom duchu.Pokračovanie

INTERNETOV-é deti

V rámci prevencie a bezpečnosti na internete  sa žiaci V.A triedy zúčastnili 26.9.2013 exkurzie INTERNETOV-é deti v OC Aupark na Námestí osloboditeľov v Košiciach.

Po príchode boli žiaci rozdelení do skupín v ktorých absolvovali jednotlivé aktivity zamerané na bezpečnosť na internete k témam: internet v živote detí,  fotografovanie a natáčanie videa, internetová komunikácia a sociálne siete, chat a chatovanie, diskusné fóra, blogy a blogovanie, nevhodný obsah na internete, kyberšikana a prevencia voči nej, škola a komunikačné technológie, závislosť.Pokračovanie

Prispôsobenie stavovcov rôznym životným podmienkam

Exkurzia pre 7. ročník: Prispôsobenie stavovcov rôznym životným podmienkam.

Dňa 4. októbra 2013 sa žiaci VII.A a VII.C zúčastnili exkurzie na Spiš: do ZOO v Spišskej Novej Vsi a Spišskej Kapituly.

V najmladšej ZOO na Slovensku si žiaci pozreli všetky pavilóny. Poznávali exotické druhy stavovcov: všímali si typické znaky jednotlivých druhov stavovcov, sledovali stavbu tela a znaky, ktorými sa živočíchy prispôsobili rôznym životným prostrediam, pozorovali znaky bylinožravcov, všežravcov a mäsožravcov, párnokopytníkov a nepárnokopytníkov.
Pokračovanie

Krúžkovanie vtákov

Environmentálna exkurzia pre 6. ročník:

Drienovec: Krúžkovanie vtákov

Dňa 25. septembra 2013 sa žiaci VI.A a VI.B zúčastnili environmentálnej exkurzie.

V ornitologickom stacionári Drienovec im pán ornitológ ukázal, akým spôsobom sa chytajú a krúžkujú vtáky. Predviedol im rôzne druhy vtákov, ktoré sa chytili do sietí. Vysvetlil im, ako sa zaznamenávajú údaje o vtáčích jedincoch získaných odchytom.
 Pokračovanie

Vzdelávania učiteľov – CLIL

V rámci vzdelávacích aktivít 3.1 a 3.2  boli na našej škole v auguste 2013 realizované vzdelávania  pedagogických zamestnancov zamerané na inováciu pedagogickej dokumentácie, metodík výučby a využívanie nových didaktických pomôcok v rámci metodiky CLIL a kurzy IT stredný a pokročilý stupeň.

Cieľom týchto aktivít bolo pripraviť pedagógov na tvorbu metodických materiálov, projektov, testov potrebných k vzdelávaciemu procesu s využitím metodiky CLIL a k využívaniu projektom získanej techniky.

Informácie pre prvákov

                                             Milí rodičia,

            Ďakujeme, že ste prejavili záujem o našu školu a zapísali deti do prvého ročníka. Už sa blíži deň, keď Vaše detičky prvýkrát vstúpia do brány našej školy, kde sa budú najbližšie roky vzdelávať, hrať, získavať nové skúsenosti a prežívať veľa pekných zážitkov.Pokračovanie

O škodlivosti fajčenia

V dňoch 20. a 21. júna 2013 žiaci zo VII.A triedy pod vedením p. uč. Hakalovej pripravili program pre žiakov 1. stupňa o škodlivosti fajčenia. Prezentáciu vytvoril a prednášal Vilo. Neskôr žiačky Baja, Dia, Gabča a Maja viedli zábavno-poučný program, ktorý preveril, čo si žiaci zapamätali z Vilovej prednášky. Najlepší detský tím dostal aj sladkú odmenu.

ŠvP Podbanské 2013

Čo ?     Škola v prírode

Kde?    Podbanské – hotel Kriváň

Kto?     I.B, II.B, III.C, IV.A – 70 žiakov

Kedy?  10.6.- 16.6. 2013

Ako sme sa mali?   Pokračovanie