Akadémia 2011

24. mája 2011 sa uskutoční slávnostná akadémia pod názvom
„ Z každého rožku trošku“

v priestoroch SOŠ – Automobilovej na Moldavskej ulici v divadelnej sále.
Začiatok predstavenia je o 17.00 hod. Všetkých srdečne pozývame.

LYŽIARSKY KURZ ŽIAKOV 2. ROČNÍKA

V dňoch od 14. – 18.2.2011 sa po prvý krát uskutočnil kurz lyžovania pre začiatočníkov i pokročilých na Jahodnej. Pre pozitívny ohlas malých lyžiarov aj rodičov plánujeme akciu v budúcnosti opakovať.

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

Dňa 9.2.2011 sa žiaci našej školy zúčastnili obvodného kola Geografickej olympiády v CVČ Domino. Všetci žiaci boli úspešnými riešiteľmi, D. Herman (7.A) a B. Pella (8.A) postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 22.3.2011. Pokračovanie

Výsledky matematickej súťaže „Pytagoriáda“

V dňoch 15. a 16. decembra 2010 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Z druhého stupňa sa jej zúčastnilo 48 žiakov a úspešnými riešiteľmi sa stalo 22 žiakov. Z nich prví traja sa zúčastnia okresného kola v dňoch 18. a 19. apríla 2011.Pokračovanie

Matematická olympiáda

V prvom polroku šk. roka 2010/ 11 prebehlo domáce kolo Matematickej olympiády 5. ročníka, ktorého sa zúčastnilo 17 žiakov 5.A a 5.B triedy. Úspešných riešiteľov bolo 8 žiakov a z nich sa dňa 26.1. 2011 zúčastnili štyria žiaci okresného kola.Pokračovanie

Projekt “S ďalekohľadom na cestách”

Cudzie svety“ je názov prednášky, sa uskutočnila na našej škole dňa 11.3. 2011 v rámci projektu „S ďalekohľadom na cestách“. Aj napriek tomu, že táto akcia bola v piatok v podvečerných hodinách, žiaci našej školy ukázali, že majú skutočný záujem o zaujímavosti z vesmíru. Prednášky sa zúčastnilo 98 žiakov druhého stupňa.Pokračovanie