Oznam – Prístavba k budove základnej školy

Dňa 25.3.2021 bola vyhlásená zákazka „Prístavba k budove základnej školy“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 13.4.2021 do 08:00 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.

Posted in Aktuálne.