Oznam pre zákonných zástupcov a žiakov 9.ročníka

Vážení rodičia,

v dňoch 29.4. – 4.5. 2020 sa na našej školy uskutoční podpisovanie prihlášok na štúdium na SŠ v  čase od 13.00 – 17.00 hod. podľa časového harmonogramu, ktorý Vám bude zaslaný e-mailom. Žiadame Vás o dodržanie časového harmonogramu.

Ak z vážnych dôvodov nemôžete prísť v určenom čase kontaktujte výchovnú poradkyňu Mgr. Janu Humeňanskú e – mailom: janka.humenanska22@gmail.com.

Je nevyhnutná prítomnosť jedného zákonného zástupcu a žiaka! Prosíme o dodržanie hygienických zásad: každý musí mať rúško, rukavice a vlastné pero.

K prihláške je potrebné doložiť 2 x fotokópie diplomov, potvrdenia o úspešnosti v súťažiach na úrovni okresného, krajského a celoslovenského kola.

Posted in Aktuálne.