Oznam pre rodičov

Úhrada ZRŠ v šk. roku 2019/2020 sa uskutoční bankovým prevodom na účet ZRŠ.

Informácie k schválenej platbe vo výške 20 € na rodinu budú oznámene prostredníctvom návratky, ktorú dostane každý žiak od triedneho učiteľa. V návratke je uvedené číslo bankového účtu a jedinečný variabilný symbol, ktorý slúži na identifikáciu platby.

Po uskutočnení platby prosíme o vyplnenie návratky a odovzdanie triednemu učiteľovi.

Platbu je potrebné uhradiť najneskôr do 30.10.2019.

Posted in Aktuálne.