OZNAM PRE RODIČOV V HMOTNEJ NÚDZI

Prosíme rodičov detí v hmotnej núdzi, aby najneskôr do 15.08.2020 doniesli potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že sú v hmotnej núdzi, alebo na hranici životného minima. Potvrdenie pre školský rok 2020/2021 je potrebné odovzdať v kancelárii hospodárky školy v čase od 8:00 do 14:30 hod, alebo vhodiť do poštovej schránky umiestnenej pri vstupe do základnej školy.

Posted in Aktuálne.