Oznam – Odborný dozor stavebných prác pri prístavbe k budove základnej školy

Dňa 26.3.2021 bola vyhlásená zákazka „Odborný dozor stavebných prác pri prístavbe k budove základnej školy“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 8.4.2021 do 08:00 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.

Posted in Aktuálne.