OZNAM

Vážení rodičia, milí žiaci!

Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky budú mať všetky školy a školské zariadenia na území SR prerušenú prevádzku do odvolania. Vzdelávací proces žiakov v tomto období bude naďalej prebiehať elektronickou formou.

Vážení rodičia,

blíži sa čas podania prihlášok žiakov 9. ročníka na SŠ. Rozhodnutie o výbere SŠ (Záväzná prihláška) zašlite prosím výchovnej poradkyni školy prostredníctvom https://zsberke.edupage.org alebo e-mailom.

  • Podanie prihlášky na SŠ zo strany zákonného zástupcu do 15.5.2020 – nie je potrebné potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Pokyny k podpisovaniu prihlášok pre zákonných zástupcov budú oznámené cez stránku školy.
  • Podanie prihlášky na SŠ zo strany riaditeľa ZŠ do 21.5.2020.
  • Prijímacie skúšky na SŠ sa budú konať najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania podľa kritérií SŠ.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pre šk. rok 2019/2020 sa ruší.

Zápis do prvého ročníka ZŠ – 15. až 30.4.2020 – zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Zápis bude zatiaľ prebiehať iba elektronickou formou.

ŠKD – poplatky (podrobnosti ohľadom platieb, už čoskoro zverejníme)

Ďalšie informácie budú postupne zverejňované na stránke školy.

Posted in Aktuálne.