OZNAM

Vážení rodičia,

na základe záverov Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach, zo dňa 23.2.2021 a odporúčania  RÚVZ v Košiciach a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva  č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5.2.2021 mesto Košice ako zriaďovateľ ZŠ od 1.3.2021 obnovuje školské vyučovanie.

Riaditeľstvo ZŠ Bernolákova 16, Košice  oznamuje žiakom 1. stupňa, ich rodičom a zamestnancom školy, že vyučovanie po jarných prázdninách (t. j. od pondelka 1. 3. 2021) bude pre žiakov 1. až 4. ročníka a školský klub detí opäť prebiehať prezenčnou formou.

Nástup žiakov do školy bude podmienený negatívnym testom na Covid-19 jedného zo zákonných zástupcov žiaka.

Testovanie jedného zákonného zástupcu žiaka 1.stupňa a zamestnancov školy:

  1. Testovacie miesto: Hala pri ZŠ Bernolákova 16, Košice

Termín:   28.2.2021 / nedeľa /

Čas:        9:00   –  11:00 hod.   –   zamestnanci školy, ktorí zabezpečujú prezenčnú výuku

11:00  –  17:00 hod.  –  rodičia žiakov ( testovania sa môže zúčastniť len 1 rodič )

Posledný vstup na testovanie 16:45 hod.

Testovania sa v danom termíne a čase zúčastnia aj zamestnanci a rodičia deti MŠ Bernolákova 14, MŠ Moldavská cesta 23 a MŠ Muškátová 7, Košice.

 

  1. Testovacie miesto: Elokované pracovisko, Dolina 43, Poľov

Termín:     27.2.2021 /sobota/

Čas:            13:00 –  17:00 hod.

Posledný vstup na testovanie 16:45 hod.

Testovania sa v danom termíne a čase zúčastnia aj zamestnanci a rodičia deti MŠ Kovaľská 12, Košice – Poľov.

Testovanie rodičov nie je nutné na škole, môžete využiť aj iné odberové miesta.

 PaedDr. Mária Blanárová

 riaditeľka školy   

Prílohy:

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-8-2-2021

Posted in Aktuálne.