Organizácia školského roka

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 30. 10. 2018 (utorok) 31. 10. – 2. 11. 2018 5. 11. 2018 (pondelok)
vianočné 21. 12. 2018 (piatok) 27. 12. 2018 – 7. 1. 2019 8. január 2019 (utorok)
polročné 31. 1. 2019 (štvrtok) 1. 2. 2019 (piatok) 4. 2. 2019 (pondelok)
jarné
(KE, PO)
15. 2. 2019 (štvrtok) 18. 2. – 22. 2. 2019 25. 2. 2019 (pondelok)
veľkonočné 17. 4. 2019 (streda) 18. 4. – 23. 4. 2019 24. 4. 2019 (streda)
letné 28. 6. 2019 (piatok) 1. 7. – 31. 8. 2019 2. 9. 2019 (pondelok)

Organizácia školského roka

  1. Školský rok sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018.
  2. Podľa rozvrhu hodín sa vyučuje od 5. septembra 2018.
  3. Prvý polrok sa končí 31. januára 2018. Druhý polrok končí 30.júna 2019. Školské vyučovanie končí 28. júna 2019.