Organizácia otvorenia školského roka 2020/2021

2.9.2020 (streda)

 • Príchod žiakov:
 • ZŠ Bernolákova 16, Košice: od 7:45 hod. do 8:30 hod. do areálu školy,
 • EP Dolina 43, Poľov:             od 8:30 hod. do 8:45 hod. do areálu školy.
 • Triedni učitelia zhromaždia žiakov svojej triedy pri určených vchodoch do budovy školy.
 • Každý žiak odovzdá vyhlásenie o bezinfekčnosti,  zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu, ktoré sú k dispozícii na stránke školy a v tlačenej podobe pri vrátnici školy.
 • Žiak, ktorý nebude mať vyhlásenie a zdravotný dotazník podpísaný obidvoma rodičmi, nemôže vstúpiť do budovy školy.
 • Žiaci sa sústredia pri vchodoch podľa rozpisu:

Vstup A ( vchod pre 2.stupeň ):         5.A, 5.B, 5.C, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 8.C

Vstup B ( vchod pre 1.stupeň ):         1.B, 1.C, 2.A,2.B

( v átriu školy ):             2.C, 3.B, 3.C, 4.A

Vstup C ( vchod pri školskej jedálni): 1.A, 3.A, 4.B, 4.C

Vstup D ( zadný vchod pri telocvični): 6.A, 6.B, 6.C,7.C, 9.A, 9.B

 • Žiaci vstupujú do budovy školy len v sprievode triedneho učiteľa s rúškom a pri vstupe si dezinfikujú ruky.
 • Slávnostné otvorenie školského roka bude v triedach od 8:30 do 10:00 hod.
 1. a 4. 9. 2020 (štvrtok, piatok)
 • Príchod žiakov:
 • ZŠ Bernolákova 16, Košice: od 7:30 hod. do 8:10 hod.
 • EP Dolina 43, Poľov:           od 7:40 hod. do 7:55 hod.
 • Vstup do budovy školy:

Vstup A ( vchod pre 2.stupeň ):       5. roč., 7.A, 7.B. 8. a 9. ročník

Vstup B ( vchod pre 1.stupeň ):       1.B, 1.C, 2.A,2.B, 2.C, 3.B, 3.C, 4.A, 6. ročník a 7.C

Vstup C ( vchod pri školskej jedálni): 1.A, 3.A, 4.B, 4.C

 • Pri vstupe do budovy bude prebiehať ranný filter a čipovanie.
 • Vyučovanie:
 • stupeň od 8:15 – 11:55 hod.
 • stupeň od 8:15 – 12:45 hod.
 • Stravovanie v ŠJ: od 11:30 do 14:00 hod. podľa harmonogramu.
 • ŠKD :
 • ranná ŠKD od 6:30 hod. – žiaci budú vo svojich triedach a vstupujú vchodom B a C,
 • výchovno – vzdelávacia činnosť ŠKD bude do 16:00 hod. v jednotlivých oddeleniach.

Výchovno – vzdelávací proces bude od 7.9.2020 prebiehať podľa rozvrhu hodín bez spájania žiakov z rôznych tried bez využívania odborných učební a telocvične.

Posted in Aktuálne.