Organizácia návratu žiakov do školy

Prevádzka školy:

                               ŠKD od 6:30 hod. do 16:30 hod.

Vyučovací proces: 8:15 hod. do 13:35 hod. (podľa platného rozvrhu hodín
pre prezenčné vyučovanie)

Nástup žiakov v pondelok ( 1.3.2021):

  1. zákonný zástupca žiaka predloží čestné prehlásenie o bezinfekčnosti – tlačivo v prílohe prípadne v tlačenej forme si môžete prevziať počas testovania.
  2. zákonný zástupca žiaka sa preukáže negatívnym výsledkom testovania: COVID-19 PASS (sms príp. tlačivo).

Žiak, ktorý prichádza do ŠKD preukáže uvedené dokumenty vychovávateľke.

Žiak, ktorý prichádza do školy v čase od 7:45 do 8:10 hod. sa sústredí pred vchodom B a C budovy školy a preukáže sa uvedenými dokumentami.

Žiaci 1.B a 3.A budú mať zastupujúcich učiteľov, ktorí budú označení triedou.

Na stiahnutie: Prehlásenie – PDF                              

                                  

PaedDr. Mária Blanárová

riaditeľka školy

Posted in Aktuálne.