Oprava striech pavilónov C, D a prechodových chodieb školy

Dňa 25.5.2022 bola vyhlásená zákazka „Oprava striech pavilónov C, D a prechodových chodieb školy F“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 7.6.2022 do 08:00 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.

Posted in Aktuálne.