ODDYCHOVÁ ZÓNA

 

V sobotu 1.6.2019 rodičia, žiaci, bývalí žiaci a pedagógovia našej školy zrealizovali aktivitu prípravy paletového sedenia oddychovej zóny.
Svojim nasadením a manuálnou zručnosťou nám pomohli rodičia z  1.A – p. Varchola, p. Reba a p. Strahura, 5.C – p. Mikovčák, 7.A – p. Sakmáry a rodina Holubova. Pri maľovaní paliet pomáhali aj sestry Holubové (3. B a 7. A) a bratia Takáčovci ( 3. B a MŠ ). Pomôcť nám prišli aj naši bývalí žiaci Nodžák, Michálek, Perháč.
Pracovný postup a bezpečnosť pri práci mal na starosti náš p. školník Takáč a  kolega p. Fedor.
O dobrú náladu a plné brušká sa postarali riaditeľka školy a výchovná poradkyňa.
Materiálne zabezpečenie:

 palety – rodina Sabolová (5.B), Stahura (1.A),
 palety a sety matracov – p.Valášek
 palety a farby – rodina Borisova (3.C a 8.A),
 doma vyrobené paletové sedenia – rodina Ľašová.
Podarilo sa nám vyrobiť 10 sedení do interiéru a 10 sedení do exteriéru.
Všetkým patrí veľké ĎAKUJEME.
Ešte sme neskončili. Pokračovať budeme v septembri šk. roku
2019/2020, lebo palety sa vždy zídu.

Tešíme sa na Vašu spoluprácu.

Posted in Aktuálne.